100.000 $ στην Ι. Μ. Τορόντο

Share:

Ελληνίς του Καναδά κατέλειπεν εις την Ι. Μ. Τορόντο το μεγάλον χρηματικόν ποσόν με όρον να χρησιμοποιηθή δια την Θεολογικήν Ακαδημίαν. Ευχόμεθα πάντοτε να ευρίσκωνται άνθρωποι με τόσην αγάπην δια το έργον της Εκκλησίας, αλλά και άξιοι Ποιμένες, που θα αξιοποιούν αυτά τα ποσά κατά τας προθέσεις του κληροδότου και με ακραιφνή ορθόδοξα κριτήρια, διότι και δια την Χάλκην εδόθησαν και απολογισμός δεν εδημοσιεύθη. Ως εδημοσιεύθη εις την ιστοσελίδα ekirikas. com της 28ης Φεβρουαρίου 2019:

«Η Ελληνοκαναδή Κλεονίκη Γεωργουλή, από την Τρίγλια της Μικράς Ασίας, η οποία απεβίωσε πριν λίγο καιρό, άφησε στη διαθήκη της ποσό ύψους 100.000 δολλαρίων για τη Θεολογική Ακαδημία της Μητρόπολης Τορόντο και παντός Καναδά.

Η Θεολογική Ακαδημία ιδρύθηκε από τον Μητροπολίτη Τορόντο Σωτήριο, το 1998, με εφτά φοιτητές στην αρχή, προκειμένου να εκπαιδεύει νέους ελληνοκαναδικής καταγωγής, για να εισέρχονται στον ιερό κλήρο και να υπηρετούν τις κοινότητες στον Καναδά.

Πριν από δύο χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο την ονόμασε «Πατριαρχική Ορθόδοξη Ακαδημία Τορόντο Καναδά».

Είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και συμβεβλημένη με το πανεπιστήμιο St. Paul στην Οττάβα, ενώ αναγνωρίζεται από όλα τα πανεπιστήμια.

Μέχρι σήμερα, στα είκοσι χρόνια της λειτουργίας της, απεφοίτησαν 47 φοιτητές, εκ των οποίων χειροτονήθηκαν ιερείς οι 28. Τα δίδακτρα ανέρχονται σε εξίμιση χιλιάδες δολλάρια τον χρόνο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα συμπεριλαμβανομένης και της διαμονής και σίτισης.

Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Μητρόπολης, ήδη η επιταγή έφθασε στη Θεολογική Ακαδημία».

Previous Article

Καμία από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες δεν αναγνώρισε την “Αυτοκεφαλία”

Next Article

Οι ιερείς της Κρήτης δίνουν χρήματα για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης.