1000 προσλήψεις εἰς τὰς Ἱ. Μητροπόλεις

Share:

Κατάπληξιν προεκάλεσαν εἰς πολλοὺς αἱ ἁβροφροσύναι τῆς ΔΙΣ πρὸς τοὺς Ὑπουργοὺς Ἐσωτερικῶν καὶ Ὑγείας, κατὰ τὴν πρόσφατον ἐπίσκεψίν των εἰς συνεδρίασίν της. Ὁ κ. Θεοδωρικάκος εἶχεν ὑπογράψει τὴν ἐντολὴν ἀναζητήσεως κληρικῶν, ποὺ ἐτέλεσαν μυστήρια ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ καὶ ὁ κ. Κικίλιας συνυπέγραψεν ὅλας τὰς ἀπαγορεύσεις διὰ τοὺς ἱ. ναούς, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη παραμένουν μὲ περιορισμοὺς, ἐνῶ ἀλλοῦ δὲν ἰσχύουν. Ἴσως ἡ ἐξήγησις εὑρίσκεται εἰς τὰ ἐκκρεμῆ ζητήματα. Ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα e-dimosio.gr τῆς 4ης Ἰουνίου 2020:

«Ἐπίσκεψη στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο καὶ στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο πραγματοποίησε ὁ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν, Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου νὰ συζητήσουν γιὰ τὶς προσλήψεις 1.000 ἀνθρώπων σὲ μητροπόλεις, στὸ πλαίσιο τῶν Προγραμμάτων Κοινωφελοῦς Ἐργασίας.

«Μὲ ἰδιαίτερη χαρὰ σᾶς ὑποδεχόμαστε καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε γιὰ ὅσα προσφέρατε. Ὕστερα ἀπὸ μία διακοπή, ξαναμπαίνουμε στὸ πρόγραμμα ὅπου ἐγκρίνατε 1.000 καὶ πλέον θέσεις γιὰ διακονία τῶν ἀνθρώπων σὲ μητροπόλεις», δήλωσε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ προσθέσει ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ θέματα καὶ προβλήματα ποὺ μᾶς ἀπασχολοῦν: «Ἀλλὰ ἔχουμε ἕνα κοινὸ στόχο, νὰ ἐξυπηρετήσουμε τὸν ἄνθρωπο», σχολίασε.

Ἐπίσης, ἔκανε λόγο γιὰ τὸ θέμα τῶν κοιμητηρίων, μὲ τὴν ἐπισήμανση πὼς ὑπάρχουν δήμαρχοι ποὺ θέλουν νὰ κατασχέσουν ἀκόμη καὶ τὸ παγκάρι τῶν κοιμητηριακῶν ναῶν, κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι ἀπαράδεκτο καὶ ἀσεβές».

Previous Article

Επικίνδυνες οι υφασμάτινες μάσκες

Next Article

Ἀνίερος ἐνδοτισμὸς τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας

Διαβάστε ακόμα