12 Μαρτίου

Share:

Εἲδησις: Κατά τήν σημερινή ἡμέρα δέν τελεῖται Θεία Λειτουργία

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Α΄ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ

    Στίς 12 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Πάπα Ρώμης, τοῦ Διαλόγου, ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ ἔζησε τὸν 6ον αἰώνα. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος εἶχε σπουδάσει νομικὰ καὶ φιλοσοφία. Μετὰ τὸ θάνατο τοῦ πατέρα του ἀφοσιώθηκε στὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ ἔχτισε ἕξι μοναστήρια στὴ Σικελία καὶ ἕνα στὴ Ρώμη. Τὸ 590, μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Πάπα Πελασγίου, ἔγινε ὁ ἴδιος Πάπας. Μεγάλους ἀγῶνες ἔκανε ὁ Ἅγιος ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς του καὶ τῶν πολλῶν εἰδωλολατρῶν. Συγχρόνως ἀσχολήθηκε μὲ διοικητικὰ θέματα καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ ἀνόρθωση τῶν κληρικῶν καὶ τῶν μοναχῶν. Πλούσιο ὑπῆρξε καὶ τὸ συγγραφικό του ἔργο. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ 604.
Τὸ ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου ἀναφέρει:
«Στόμα γρήγορον, καταπλουτήσας, νομεὺς ἄριστος, τοῦ θείου λόγου, ἀνεδείχθης Ἱεράρχα Γρηγόριε· τῶν ἀρετῶν γὰρ ἐκφάντωρ γενόμενος, δικαιοσύνης ἐκφαίνεις τὴν ἔλλαμψιν. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος».
Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

Previous Article

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ

Next Article

Mόνο η άμεση ΑΟΖ με Κύπρο σώζει τη κατάσταση

Διαβάστε ακόμα