15 Μαρτίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 

 

ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ

    Στίς 15 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀριστοβούλου, Ἐπισκόπου Βρεττανίας. Ὁ ἅγιος Ἀριστόβουλος ἀνήκει στήν χορεία τῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων, καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί ἦταν ἀδελφός τοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα. Ὑπῆρξε ἀκόλουθος καί διάκονος τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ὁ ὁποῖος τόν ἀναφέρει στήν Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή, γράφοντας «ἀσπάσασθε τούς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου». Κήρυξε τό Εὐαγγέλιο στά βρεττανικά νησιά καί χειροτονήθηκε ἀπό τόν ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Ἐπίσκοπος Βρεττανίας, ὅπου καί διέδωσε τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου μέ μεγάλο ζῆλο. Ἐπειδή οἱ κάτοικοι τῆς Βρεττανίας ἦταν θηριώδεις καί βάρβαροι τόν ἔδερναν ἀνελέητα καί τόν ἐξευτέλιζαν δημόσια στήν ἀγορά. Μέ πολλή αὐταπάρνηση καί παραδειγματικό ζῆλο ὑμέμεινε πολλές θλίψεις καί βάσανα διαδίδοντας τόν λόγο τοῦ Κυρίου· στό τέλος εἶχε πλούσια ἀνταμοιβή, ἀφοῦ πολλοί ἄνθρωποι πίστευσαν καί βαπτίσθηκαν. Ὅταν κοιμήθηκε ἐν εἰρήνῃ ὁ μακάριος Ἀριστόβουλος ἄφησε στήν Βρετανία μία ζωντανή καί ἀκμάζουσα Ἐκκλησία, ἔχοντας κτίσει πολλές ἐκκλησίες καί ἔχοντας χειροτονήσει διακόνους καί πρεσβυτέρους.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος πλ. α΄. Τόν συνάναρχον Λόγον.

   Τὴν κιθάραν τοῦ Πνεύματος τὴν ἑξάχορδον, τὴν μελωδήσασαν κόσμω τᾶς ὑπὲρ νοῦν δωρεᾶς ὡς ἐκφάντορας Χριστοῦ ἀνευφημήσωμεν, Στάχυν, Ἀμπλίαν, Ἀπελλῆν, σὺν Ναρκίσσω, Οὐρβανὸν καὶ Ἀριοτόβουλον ἅμα ὡς γὰρ Ἀπόστολοι θεῖοι, χάριν αἰτοῦνται ταὶς ψυχαὶς ἠμῶν.

Previous Article

16 Μαρτίου

Next Article

14 Μαρτίου