16 Ἀπριλίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 ΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΑΙ ΑΓΑΠΗ, ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΑ

     Στίς 16 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τῶν τριῶν κατὰ σάρκα ἀδελφῶν Ἀγάπης, Εἰρήνης καὶ Χιονίας, οἱ ὁποῖες κατάγονταν ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἔζησαν τὸν 3ο αἰώνα, κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ βασιλέως Διοκλητιανοῦ. Οἱ τρεῖς ἀδελφὲς ἦταν τέκνα εὐγενῶν καὶ πλουσίων γονέων. Δικρίνονταν γιὰ τὴ σταθερὴ πίστη τους στὸ Χριστό. Ὅταν ὁ Διοκλητιανὸς κήρυξε διωγμὸ κατὰ τῶν χριστιανῶν, οἱ ἀδελφὲς ἐπῆγαν σ᾽ ἕνα βουνὸ κοντὰ σὲ μιὰ λίμνη. Λίγο ἀργότερα συνελήφθησαν καὶ παραδόθηκαν στὸν ἄρχοντα τῆς περιοχῆς, ὁ ὁποῖος τὶς βασάνισε καὶ στὴν συνέχεια τὶς ὁδήγησε στὸ μαρτύριο.

 

 

Τὸ ἀπολυτίκιο τῶν τριῶν Παρθενομαρτύρων ἀναφέρει:

«Ὡς αὐτάδελφοι Κόραι καὶ οὐρανὸφρονες, πρὸς εὐσεβείας ἀγῶνας ὁμνοοῦσαι καλῶς, τὸν ἀρχέκακον ἐχθρὸν κατεπαλαίσατε, Χιονία ἡ σεμνή, σὺν Ἀγάπῃ τῇ κλυτῇ, Εἰρήνη ἡ πανολβία. Καὶ νῦν Χριστὸν δυσωπεῖτε, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν».

 

Μεγαλυνάριον

Μύρῳ αἱ νεάνιδες αἱ σεμναί, Ἀγάπη, Εἰρήνη, Χιονία τοῦ Ἰησοῦ, κατακολουθοῦσαι τά αἵματα ὡς μύρα, προσέφερον Κυρίῳ ὡς καλλιπάρθενοι.

Πρωτ. Δ.Δ.Τ.

Previous Article

17 Ἀπριλίου

Next Article

15 Ἀπριλίου