30 Μαρτίου

Share:

 

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

   Στίς 30 Μαρτίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου νέου ἱερομάρτυρος Ζαχαρία. Ὁ ἅγιος Ζαχαρίας ἦταν γνήσιος ἀρχιερέας τοῦ Κυρίου, ἐπειδή ὅμως ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου διάβολος δέν μποροῦσε νά βλέπη νά ὁδηγῆται τό λογικό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ εἰς νομάς σωτηρίας παρακίνησε τούς Ἀγαρηνούς νά τόν συκοφαντήσουν, ὅτι δηλαδή παρακινεῖ μέ γράμματά του τούς Φράγκους νά ἔλθουν νά ἐλευθερώσουν τήν Κόρινθο. Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι συνέλαβαν τόν δοῦλο τοῦ Θεοῦ καί τόν ὁδήγησαν σιδηροδέσμιο στόν δικαστή. Ὅταν ὁ κριτής τοῦ ὑπέδειξε νά ἀρνηθῆ τόν Χριστό αὐτός μέ παρρησία τοῦ εἶπε «Νά μή μέ ἀξιώση ὁ Ἅγιος Θεός νά ἀρνηθῶ τόν Κύριό μου Ἰησοῦ Χριστό, τόν ἀληθινό Θεό, γιά τό ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶμαι ἕτοιμος νά χύσω καί τό αἷμα μου». Τότε ὁ δικαστής διέταξε νά τόν δείρουν καί νά τόν βασανίσουν ἀπάνθρωπα καί κατόπιν νά τόν φυλακίσουν. Ἐπειδή ὅμως ἡ μακάριος Ζαχαρίας ἔμεινε ἑδραῖος στήν πίστη του ὁ αἱμοβόρος κριτής διέταξε νά τοῦ περάσουν μία σούβλα καί νά τόν ψήσουν σάν πρόβατο. Ὅταν οἱ χριστιανοί πληροφορήθηκαν τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστῆ πῆγαν στόν τοῦρκο ἄρχοντα τῆς περιοχῆς καί τόν χρημάτισαν καί αὐτός τότε πρόσταξε νά τόν ἀποκεφαλίσουν. Ἔτσι ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Ζαχαρίας τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στίς 30 Μαρτίου τοῦ 1684 ἀξιώθηκε νά λάβη τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου καί τά οὐράνια ἀγαθά.

 

 

Previous Article

31 Μαρτίου

Next Article

29 Μαρτίου