4 ἔτη ἄνευ οἱασδήποτε ἐξηγήσεως

Share:

Πρὸ τεσσάρων ἐτῶν εἶχεν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀπαράδεκτος κίνησις τοῦ
Μητροπολίτου Ἑλσί-γκίου νὰ συμπροσευχηθῆ ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ βήματος μὲ
«ἐπίσκοπον» προτεστάντην γυναῖκα. Ἡ ἱστοσελὶς pentapostagma.gr εἶναι ἡ
μόνη σταθερῶς ποὺ ἐπιμένει νὰ δοθοῦν ἐξηγήσεις ἀπὸ τὸ Φανάρι, ὡς
ὀφείλουν. Συμφώνως πρὸς δημοσίευμα τῆς 6ης Μαρτίου 2019: «…Στὸ Φανάρι
τεχνηέντως ἔχουν ἀποσιωπήσει τὴν ἱστορία θεωρώντας πὼς θὰ ξεχαστεῖ ἢ πὼς
ὁ κόσμος θὰ τὴν προσπεράσει, ἀλλὰ πλανῶνται πλάνην οἰκτράν…Ἐμεῖς εἴμαστε
ἐδῶ καὶ μὲ κάθε εὐκαιρία θὰ τὸ θυμίζουμε. Ἤδη ἔχει καθυστερήσει πάρα
πολὺ τὸ θέμα τῶν διευκρινίσεων! …Θυμίζουμε πὼς στὶς ἀρχὲς Μαρτίου τοῦ
2015 σάλος εἶχε προκληθεῖ μετὰ τὴν κίνηση τοῦ Μητροπολίτη Ἑλσίγκι
Ἀμβρόσιου τῆς φιλλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ καλέσει γυναίκα
ἐπίσκοπο, τὴν Irja Askola τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, στὸ βωμὸ κατὰ τὴν
κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἡ Ἱερὰ
Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ συνῆλθε περὶ τὰ μέσα Μαρτίου
τοῦ 2015 ἀποφάσισε νὰ παρέμβει ζητώντας ἐξηγήσεις! … Κι ἀπὸ τότε ἄκρα
τοῦ τάφου σιωπή….Καὶ στὸ μεταξὺ παρῆλθαν οὔτε ἕνα οὔτε δύο, ἀλλὰ 4
ὁλόκληρα χρόνια!!

Previous Article

«Σώπασε, Κυρά Δέσποινα, καί μή πολυδακρύζεις»

Next Article

Ἀποδομεῖται ὁ Πολιτισμός μας

Διαβάστε ακόμα