4.000.000 εὐρὼ ἀπὸ τὰ θυλάκια τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν «μαύρην τρῦπαν» τοῦ Φαναρίου

Share:

Διαβάσαμε τὴν εἴδηση ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ δίνη δύο ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ χρόνο στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Βοστώνης. Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, προσ­φωνώντας τὸν πρωθυπουργὸ παρουσίᾳ πλήθους Ἑλλήνων καὶ Ἀμερικανῶν προσκεκλημένων, τὸν εὐχαρίστησε ἐπισήμως καὶ ἀνέφερε ὅτι ἡ ἐνίσχυση θὰ εἶναι 2 ἑκατομμύρια εὐρὼ τὸ χρόνο ξεκινώντας ἀναδρομικὰ ἀπὸ πέρυσι!! Μὲ ἄλλα λόγια στὶς παροῦσες οἰκονομικὰ δύσκολες περιστάσεις γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση θὰ τῆς παράσχη 4 ἑκατομμύρια εὐρώ!!
Καλὰ δὲν γνωρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς κατασπατάλησε τὸ κληροδότημα καὶ τὶς ἄλλες ἰδιωτικὲς καὶ κρατικὲς ἐνισχύσεις τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Βοστώνης;
Δὲν γνωρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης τὶς καταγγελίες γιὰ κακοδιαχείριση ἢ καὶ διαφθορά, ποὺ ἔχουν διατυπωθῆ καὶ γιὰ τὸ ἴδιο τὸ κολλέγιο καὶ ἔχουν τύχει ἐξέτασης ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες ἀμερικανικὲς ἀρχές, ὅπως καταγγέλλουν ἐκπρόσωποι τῆς ὁμογένειας;
Δὲν γνωρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης ὅτι οἱ ὁμοσπονδιακοὶ εἰσαγγελεῖς εἶναι ἐντός τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἐρευνοῦν, μεταξὺ ἄλλων, τὴν ὑπόθεση ἐξαφάνισης 10 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἀπὸ τὸ ταμεῖο ἀνοικοδόμησης τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου στὸ Σημεῖο Μηδέν;
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν «ἄγνοια» αὐτὴ τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐντύπωση μᾶς κάνει ὅτι ὑπάρχει «ἄγνοια» καὶ σὲ ἐπιλεγμένα ἐκκλησιαστικὰ πρακτορεῖα εἰδήσεων ποὺ μπῆκαν στὸ χορὸ νὰ ἐκθειάσουν τὴν πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ.
Μᾶς ἐνημέρωσαν ἄλλωστε μὲ πηχυαίους τίτλους ὅτι «Ἡ Θεολογικὴ Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης θεωρεῖται ἔνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα κέντρα τῆς Ὀρθ. Θεολογίας στὸ δυτικὸ ἡμισφαίριο»
Ἐνημερωθήκαμε δὲ ὅτι: «ἡ Σχολὴ ἑτοιμάζεται ἤδη νὰ ὑποδεχθῆ στὶς 7 Μαΐου 2020 τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος θὰ προστῆ τῶν ἐκδηλώσεων ἀπονομῆς τῶν πτυχίων τὸ Σάββατο 9 Μαΐου. Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος καὶ ἡ συνοδεία του θὰ διαμείνουν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ ὄχι σὲ ξενοδοχεῖο τῆς Βοστώνης.
Εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης θὰ προστῆ τῶν ἐκδηλώσεων ἀποφοίτησης τῆς Θεολογικῆς Σχο­λῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης».
Ὅπως φαίνεται ἡ ροὴ τῶν δολλαρίων ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση πρὸς ἐκκλησιαστικὰ πρακτορεῖα ἀποδίδει καρπούς…
Εἶναι πασιφανὲς ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ διαπλοκὴ ἐκκλησιαστικῶν μέσων, ἀμερικανικῆς καὶ ἑλληνικῆς κυβέρνησης μὲ σκοπὸ νὰ στηριχθῆ τὸ Φανάρι, τὸ ὁποῖο εἶναι 100 % ἐλεγχόμενο ἀπὸ τὴν Ἀμερική.
Ἂν μόνο ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ λαμβάνει 2.000.000 εὐρὼ ἐτησίως, τότε ἀναλογικά οἱ διαμένοντες στὸ Φανάρι πρέπει νὰ λαμβάνουν τουλάχιστον τὸ δεκαπλάσιο ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανὰ τῆς πτωχευμένης Ἑλλάδας. Εἶναι ἀλήθεια; Γι’ αὐτὸ δὲν δημοσιεύουν ποτὲ τὸν ἰσολογισμὸ -ἂν ὑπάρχη-, ὥστε νὰ μὴ μάθουν οἱ Ἕλληνες ποῦ δαπανᾶ­ται (ἢ κατασπαταλᾶται;) ὁ μό­χθος τους;

Previous Article

Αὐτὸ εἶναι ἔργον διὰ Πατριάρχην

Next Article

Κίνδυνος ἐργαλοποιήσεως τοῦ φόβου μέ στόχον τήν ἐπιβολήν παγκοσμίου κυβερνήσεως

Διαβάστε ακόμα