5 Μητροπολῖται ὑπ’ ἀτμόν

Share:

Μὲ ἀπορίαν ἐπληροφορήθημεν ὅτι πέντε Μητροπολῖται συνηντήθησαν διὰ δευτέραν φοράν, διὰ νὰ συζητήσουν τὸ κατεπεῖγον ζήτημα τοῦ… θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ! Θὰ ἦτο πολὺ περισσότερον ὠφέλιμον -ἂν καὶ ὄχι τόσο προσοδοφόρον- ἐὰν συνεδρίαζον συχνότερα αἱ Συνοδικαὶ Ἐπιτροπαὶ διὰ τὰ ὄντως ποιμαντικὰ καὶ παν­ορθόδοξα ζητήματα. Ἁλιεῖς ἀνθρώπων εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι καὶ ὄχι τουριστῶν! Ἐξέλειπαν φαίνεται τὰ ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα… Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 17ης Ἰουλίου 2019:

«Τὴν Τρίτη 16 Ἰουλίου 2019, τὸ πρωί, πραγματοποιήθηκε στὴν Ἄρτα Συνάντηση – Σύσκεψη μὲ θέμα τὴν διοργάνωση, ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἄρτης, τὸν μήνα Νοέμβριο 2019, τοῦ Δ΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ.

Στὴν Συνάντηση – Σύσκεψη συμμετεῖχαν ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ὡς Πρόεδρος τῆς ἁρμοδίας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλος ὡς Ἀντιπρόεδρος αὐτῆς καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Σπυ­ρίδων Κατραμάδος ὡς Γραμματεὺς αὐτῆς.

Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Καλλίνικος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως καὶ Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος…».

Previous Article

Τὸ ἀλγεινὸν φαινόμενον τῶν δεσποτικῶν πανηγυρισμῶν

Next Article

Ἡ ἀνατομία τῆς οἰκουμενιστικῆς «ἀγαπολογίας»

Διαβάστε ακόμα