5 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΟΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗι

 

     Τήν 5η Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τῆς Ὁσίας Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἀπὸ νεαρὰ ἡλικία ἀγάπησε τὸν Χριστό, γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀρνήθηκε τὰ τοῦ κόσμου καὶ ἔγινε μοναχή. Μάλιστα ἐφύλαξε τὴν ζωή της καθαρὴ καὶ ἀκηλίδωτη καὶ ὑπερέβαλε ὅλες τὶς μοναχὲς στὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς. Ὅταν κοιμήθηκε ἡ Ὁσία, μετὰ ἀπὸ λίγο καιρό, κοιμήθηκε καὶ ἡ Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ εἶχε ζήσει μιά καθαρὴ καὶ πνευματικὴ ζωή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ταφῆς της παραβρέθηκε πολὺς κόσμος, γιὰ νὰ τὴν τιμήση. Ὅταν ἀνοίχθηκε ὁ τάφος, γιὰ νὰ μπῆ τὸ Λείψανο τῆς Ἡγουμένης, μέσα στὸν ὁποῖο ἦταν καὶ τὸ Λείψανο τῆς Ὁσίας, ἔγινε τὸ ἑξῆς θαυμαστὸ θαῦμα. Ὅταν ἔβαλαν τὸ Λείψανο στὸ τάφο, ἡ Ὁσία Θεοδώρα συμμάζεψε τὸ Λείψανό της σὲ μία ἄκρη τοῦ τάφου, γιὰ νὰ ὑπάρχη τόπος νὰ ἐνταφιαστῆ καὶ ἡ πνευματική της μητέρα. Τότε ὅλος ὁ κόσμος, ποὺ ἦταν παρών, βλέποντας τὸ θαῦμα ἐδόξασε τὸν Κύριο, ἀλλὰ καὶ τὴν Ὁσία Θεοδώρα, ἡ ὁποία καὶ μετὰ τὴν κοίμησή της τιμοῦσε καὶ ὑπάκουε τὴν Ἡγουμένη της.

 

Previous Article

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ

Next Article

Έντονη δυσαρέσκεια για την υποτίμηση του ιστορικού Λαβάρου

Διαβάστε ακόμα