5 ἔτη σιωπώσης ἐντροπῆς

Share:

Παραπτώματα ποὺ ἐγείρουν καθαίρεσιν δὲν παραγράφονται κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν νομοθεσίαν. Οἱ πιστοὶ ζητοῦν ἀπαντήσεις. Δὲν εἶναι μαφία ἡ Ἐκκλησία, διὰ νὰ κρατᾶ κρυφὰς τὰς ἀποφάσεις της καὶ νὰ συγκαλύπτη τοὺς «ἡμετέρους». Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα pentapostagma.gr τῆς 3ης Μαρτίου 2020:

«Πέντε χρόνια συμπληρώνονται αὐτὲς τὶς μέρες ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη κίνηση τοῦ Μητροπολίτη Ἑλσίνκι νὰ συλλειτουργήσει μὲ γυναίκα ἐπίσκοπο καὶ τὸ Φανάρι συνεχίζει νὰ σφυρίζει ἀδιάφορα!…

Θυμίζουμε πὼς στὶς ἀρχὲς Μαρτίου τοῦ 2015 σάλος εἶχε προκληθεῖ μετὰ τὴν κίνηση τοῦ Μητροπολίτη Ἑλσιγκίου Ἀμβρόσιου τῆς φιλλανδικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νὰ καλέσει γυναίκα ἐπίσκοπο, τὴν Irja Askola τῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας, στὸ βωμὸ κατὰ τὴν κυριακάτικη Θεία Λειτουργία. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ περιστατικὸ ἡ Ἱερὰ Σύν­οδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ποὺ συνῆλθε περὶ τὰ μέσα Μαρτίου τοῦ 2015 ἀποφάσισε νὰ παρέμβει ζητώντας ἐξηγήσεις! … Κι ἀπὸ τότε ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή….Καὶ στὸ μεταξὺ παρῆλθαν οὔτε ἕνα οὔτε δύο, ἀλλὰ 5 ὁλόκληρα χρόνια!!

Ὑπενθυμίζεται πὼς στὸ τότε ἀνακοινωθέν της ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνέφερε: «Μεταξὺ ἄλλων ἐθεωρήθη καὶ ἀναφορὰ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καὶ πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ἐπὶ προσφάτου ἀντικανονικῆς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου Ἀμβροσίου, καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως ζητηθῶσι παρὰ τοῦ τελευταίου πλείονες διευκρινίσεις περὶ αὐτῆς πρὸς λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προσηκουσῶν ἀποφάσεων.»

Τί ἔγινε τελικὰ μὲ τὶς διευκρινίσεις; Δόθηκαν; Δὲν δόθηκαν; Πόσος χρόνος χρειάζεται πιὰ γιὰ νὰ δώσει ἕνας Μητροπολίτης ἐξηγήσεις; Ἐκτὸς καὶ ἂν καλύπτονται τὰ ἀτοπήματα τῶν Ἱεραρχῶν ἠθελημένα, κάτι ποὺ ἀρνούμαστε νὰ πιστέψουμε ὅσο καὶ ἂν ἔχει ξεπέσει τὸ Φανάρι!

Ἁπλοῦς προβληματισμοὺς τοῦ κάθε κοινοῦ νοῦ θέτουμε καὶ περιμένουμε ἀπαντήσεις..

Τὸ χειρότερο δὲ εἶναι πὼς τὸν περασμένο Αὔγουστο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἑλσιγκίου καὶ πάσης Φιλλανδίας Λέων, ὁ ὁποῖος προΐσταται τῆς Ὀρθοδόξου Αὐ­τονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, καὶ ὁ Λουθηρανὸς Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας Tapio Luoma, βρέθηκαν μαζὶ στὸ Φανάρι στὸ πλαίσιο προσκυνηματικῆς ἐπισκέψεώς τους στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε…».

Previous Article

Δὲν ἔχουν Θείαν Χάριν οἱ Παπικοί

Next Article

Καταβιβάζουν τὸν Σταυρὸν ἀπὸ τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας!

Διαβάστε ακόμα