5.000.000$ εἰς τὴν Ἱ. Ἀ. Ἀμερικῆς ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν;

Share:

Εἰς ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ὑπάρχη ἀπόλυτος διαφάνεια. Ἀναδημοσιεύομεν μὲ κάθε ἐπιφύλαξιν τὴν ἀκόλουθον εἴδησιν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα kalami.us τῆς 1ης Μαίου 2020:

«Αἰτήθηκε καὶ πῆρε ἄμεσα 2.5 ἑκατ. δολ., ὡς δάνειο, ἀπὸ τράπεζα ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας στὴν Νέα Ὑόρκη, στὰ πλαίσια τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος γιὰ ἐνίσχυση ἐπιχειρήσεων ποὺ ἔπαθαν οἰκονομικὲς ζημιές, ἐπειδὴ ἔκλεισαν, περιόρισαν πολὺ τὶς δραστηριότητές τους ἢ ἀπόλυσαν προσωπικό, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας, ”covid19 – CoronaVirus”. Ἄλλα περίπου 2.5 ἑκατ. φρόντισε νὰ πάρουν ἐνορίες- κοινότητες καὶ τὰ ”ἱδρύματά” της. Θὰ τὰ δικαιολογήσει γιὰ μισθοὺς κ.ἄ., ὥστε νὰ μὴ τὰ ἀποπληρώσει, ὅπως ἀναμένεται νὰ γίνει καὶ τὰ δάνεια θὰ ἀποπληρωθοῦν ἀπὸ τὸ κράτος, δηλ. τοὺς φορολογούμενους ΗΠΑ…

Στὶς 30 Ἀπριλίου ’20, ἀνακοίνωσε καὶ τὴν δημιουργία ”ταμείου ἀνακούφισης θυμάτων κόρωνα-ἰοῦ”, λέγοντας ὅτι διαθέτει 500.000 δολ. (ΠΟΥ τὰ βρῆκε;;;) γιὰ ἔχοντες ἀνάγκη καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὴν Ὁμογένεια νὰ συνεισ­φέρει μὲ ἄλλα 500.000 δολ. Ἀλλά, δὲν μᾶς λέει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ΠΟΣΑ ἔβαλε στὸ ταμεῖο ἀπὸ δικά του λεφτά, πόσα οἱ Μητροπολίτες, πόσα τὰ ”πατριαρχικά ἱδρύματα” κλπ. Ἀπὸ ὅ,τι γνωρίζουμε, οὐδέποτε συν­εισφέρουν, μόνο ζητοῦν. Κι ἐπειδὴ ἡ Ὁμογένεια καὶ ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ”ποιμνίου” δὲν ἐμπιστεύονται τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ -εἰδικὰ- χρῆμα, ἂς γνωστοποιήσει ποῦ ὑπάρχει τὸ ποσὸ τῶν 500.000 δολ. καὶ ποιοὶ θὰ χειρίζονται τὸν λογαριασμό. Ἂν θὰ ὑπάρχει διαφάνεια καὶ ἐνημέρωση γιὰ κάθε ἕνα δολλάριο ποὺ δίνεται καὶ ποῦ- πῶς διατίθενται τὰ χρήματα.

Σὲ μιὰ ἄλλη ἐξέλιξη, ἔγκυρες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἄρχισε ἤδη ἡ ὑπονόμευση τοῦ ἀρχιεπ. Ἐλπιδοφόρου. Μητροπολίτες στὶς ΗΠΑ (μὲ ἐξαίρεση τοὺς Ἀτλάντας, Ἁγ. Φραγκίσκου καὶ Ντητρόϊτ), ἔστειλαν ”ἀναφορὲς” στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ”καταγγέλλοντας” τὸν Ἐλπιδοφόρο γιὰ ”ἀπολυταρχικὲς ἐνέργειες” καὶ ὡς ἀρχιεπίσκοπο ποὺ ”δὲν γνωρίζει πῶς πρέπει νὰ διοικεῖται ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ στὶς ΗΠΑ”».

Previous Article

Το ιδεολογικό κενό, δεν μπορεί να καλυφθεί από τίποτα άλλο, παρά από τη θρησκεία

Next Article

Τουρκία: Μέσα σε 4 χρόνια έκλεισαν από το καθεστώς 119 μέσα ενημέρωσης

Διαβάστε ακόμα