6 Ἀπριλίου

Share:

 

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ

      Τήν 6η Ἀπριλίου ἑορτάζουμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης καταγόταν ἀπὸ τὸ Λούκουλο τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Γεννήθηκε τὸ 1255 ἀπὸ γονεῖς εὐγενεῖς, πλούσιους μὰ πρὸ πάντων μὲ βαθειὰ πίστη στὸ Θεό. Μετὰ ἀπὸ τὸ θαυμαστὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ἅγιος Γρηγόριος καὶ οἱ γονεῖς του ἐλευθερώθηκαν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ποὺ λεηλατοῦσαν τὴν Μικρά Ἀσία αἰσθάνθηκε τὸν ἱερὸ πόθο νὰ ἀκολουθήση τὴν μοναχικὴ ζωή. Ἔφυγε ἔτσι γιὰ τὴν Κύπρο καὶ κατόπιν γιὰ τὸ Σινᾶ, ὅπου ἐπιδίδεται μὲ ἱερὸ ζῆλο στὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς προσευχῆς, τῆς ἀγρυπνίας καὶ τῆς μελέτης τῶν θείων Γραφῶν. Ὁ διάβολος ὅμως ἐμφύτευσε σὲ κάποιους μοναχοὺς τὸ πάθος τοῦ φθόνου, γι᾽ αὐτὸ ἀναγκάστηκε νὰ φύγη. Ἀρχικὰ πῆγε στοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ κατόπιν στοὺς Καλοὺς Λιμένες τῆς Κρήτης, ὅπου ἐπιδίδεται σὲ νέους ἀγῶνες καὶ διδάσκεται ἀπὸ κάποιο ἀναχωρητὴ Ἀρσένιο τὴν νοερὰ προσευχή. Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ ἀναχωρεῖ γιὰ τὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅπου συγκεντρώνονται γύρω του ἀρκετοὶ μοναχοὶ καὶ τοὺς διδάσκει τὴν μέθοδο αὐτὴ. Πάλι ὅμως ὁ διάβολος σπέρνει τὸ φθόνο καὶ ἀναγκάζεται νὰ ἀναχωρήση σὲ ἔρημη περιοχή, κοντὰ στὴν Ἱερά Μονὴ τῆς Σίμωνος Πέτρας. Ἐξαιτίας τῶν Ἀγαρηνῶν ἐγκαταλείπει μὲ τοὺς μαθητὲς του ἐκ νέου τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ καταφεύγει στὴν Θεσσαλονίκη, κατόπιν στὴ Χίο, τὴ Μυτιλήνη, στὸ Μεσομήλιο τῆς Βουλγαρίας καὶ τέλος στὸ Κατακεκρυωμένο ὄρος τῆς Θράκης ὅπου καὶ κτίζει μοναστήρι μὲ τὸ ὄνομα Ἁγία Λαύρα μὲ τὴν οἰκονομικὴ συνδρομὴ τοῦ εὐσεβοῦς τσάρου τῶν Βουλγάρων Ἰωάννη-Ἀλέξανδρου, ὅπου ἕνα πλῆθος μοναχῶν μαζεύτηκε γύρω του. Ἔχοντας πόθο νὰ κηρύξη τὸ Εὐαγγέλιο ἔκανε περιοδεῖες σὲ ὁλόκληρη τὴν Βυζαντινὴ ἐπικράτεια, στὴ Βουλγαρία, στὴ Σερβία καὶ ἔφτασε ἀκόμα καὶ στὴ χώρα τῆς Γαλλίας. Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τὸ ἔτος 1308 ἀφήνοντας τὴν σπουδαία διδασκαλία περὶ νοερᾶς προσευχῆς καὶ ἕνα πλῆθος μαθητῶν, ποὺ χαρακτηρίζονταν γιὰ τὴν ἡσυχαστική τους βιωτή.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Θείας Πίστεως)

Θείας χάριτος, ὤφθης ταμεῖον, διὰ νήψεως, νοὸς παμμάκαρ, καὶ προσευχῆς νοερᾶς λύχνος ἄσβεστος· ὅθεν ἡμᾶς διεγείρεις Γρηγόριε, πρὸς ἐργασίαν αὐτῆς θείοις λόγοις σου. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

 

 

Μεγαλυνάριον

Γρήγορος ἐν πᾶσιν ἀναδειχθείς, προσευχῆς ἁγίας, ὤφθης θεῖος ὑφηγητής, πρὶς ἣν ἡμᾶς πάντας, ὀτρύνεις τῷ σῷ λόγῳ, Γρηγόριε παμμάκαρ ἀξιοθαύμαστε.

Previous Article

Δὲν εἶναι “παιδαριώδης” ἡ ἀνασκευὴ τῶν στρεβλώσεων τῆς «Δήλωσης τοῦ Τορόντο»

Next Article

Γονεϊκότητα Ομοφυλοφιλικού τύπου- Μια επιστημονική ανάλυση

Διαβάστε ακόμα