7 Ἀπριλίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

      Στίς 7 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Γεωργίου, ἐπισκόπου Μυτιλήνης. Ὁ ἅγιος Γεώργιος, ἐπίσκοπος Μυτιλήνης, ἀπό μικρός εἶχε πόθο νά ἀφιερωθῆ στόν Κύριο, γιά αὐτό ἐκάρη μοναχός σέ νεαρά ἡλικία. Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔγινε δοχεῖο τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί διακρίθηκε χάρις στίς ἀρετές του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα γιά τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἀγάπη καί τήν ταπείνωση. Ἔτσι χειροτονήθηκε ἀρχιερέας στήν ἐπισκοπή τῆς νήσου Μυτιλήνης, ὅπου ἔλαμψε τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας, ἐλέγχοντας τούς κακοδόξους εἰκονομάχους μέ τήν σοφία του ἀλλά καί μέ τίς γνώσεις του. Ἀφοῦ ἔζησε ὡς ἄγγελος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, μέ ὑπερβολικές ἀσκήσεις καί προσευχή, ἀνεχώρησε γιά τά οὐράνια σκηνώματα. Μάλιστα ὁ Κύριος ἀνήγγειλε τήν ὥρα τῆς ἐκδημίας του μέ τήν ἐμφάνιση ἑνός θείου ἀστέρος. Ἀλλά καί μετά τήν κοίμησή του τά θεῖα λείψανά του ἦσαν πηγή ἰάσεων καί θαυμάτων.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Θείας πίστεως)

     Θείου Πνεύματος, καρποφορήσας, ὡς θεόφυτος λειμὼν τὴν χάριν, Ἱεράρχα τῶν ἀρρήτων Γεώργιε, τᾶς τῶν ψυχῶν ἐγεώργησας αὔλακας, ὡς ἐπιπνοίας ἄθλου γεώργιον. Πάτερ Ὅσιε Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Previous Article

Καρλάκειον Ἵδρυμα

Next Article

ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Διαβάστε ακόμα