8 Ἀπριλίου

Share:

ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΝΑΥΚΛΗΡΟΣ

      Στίς 8 Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ ναυκλήρου. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης εὑρισκόμενος στήν Κῶ, δέν γνωρίζουμε μέ ποιά ἀφορμή οἱ Τοῦρκοι τόν ἔφεραν ἔξω φρενῶν, τόν ἔκαναν μωαμεθανό καί τόν περιέτμησαν. Μετά ὅμως ἀπό λίγες ἡμέρες ἦλθε στά συγκαλά του καί βλέποντας τόν ἑαυτό του νά ἔχη περιτμηθῆ καί νά φοράη σαρίκι μετανόησε καί ἀφοῦ ἔκλαψε γιά τήν ἁμαρτία του προσευχόταν πρός τόν Θεό νά τόν συγχωρέση γιά τό ἀκούσιο ὀλίσθημά του. Βλέποντας ὅμως οἱ Ἀγαρηνοί ὅτι ζοῦσε πάλι χριστιανικά, τόν ἔπιασαν καί ἀφοῦ τόν ἔδειραν ἀνελέητα τόν φυλάκισαν. Μετά ὅμως ἀπό λίγες ἡμέρες προσπάθησαν μέ διαφόρους τρόπους νά τόν μεταστρέψουν·  ὁ ἅγιος ὅμως Ἰωάννης ἔμενε σταθερός στήν πίστη του καί ὁμολογοῦσε μέ μεγάλη παρρησία τήν ἀγάπη του πρός τόν Χριστό μας ὡς Θεό ἀληθινό καί ὅτι ἡ θρησκεία τους εἶναι ψεύτικη. Τότε Τοῦρκοι τόν ὑπέβαλαν σέ φοβερά βασανιστήρια καί κατόπιν τόν ὁδήγησαν στόν κριτή, ὅπου καί ἐκεῖ ὁμολόγησε μέ πολύ θάρρος τήν πίστη του. Καί ἀφοῦ τόν ξανακτύπησαν ἀπάνθρωπα καί εἶδαν ὅτι δέν πείθεται, ἄναψαν μία τεράστια φωτιά, ὅπου τόν ἔκαψαν. Καί ἔτσι ὁ ἀοίδιμος Ἰωάννης θυσιάσθηκε γιά τόν Κύριο ὡς ἀρνίο ἄμωμο καί ἔλαβε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου τήν Παρασκευή τῆς Διακαινησίμου τοῦ 1669 στήν Κῶ.

 

 

Ἀπολυτίκιον (Θείας πίστεως)

Θεῖον βλάστημα‚ τῆς Κῶ ὑπάρχων‚ ταύτην εὔφρανας‚ τῇ σῇ ἀθλήσει‚ Ἰωάννη Ναυκληρε πανεύφημε˙τῶν Ἀθλητῶν γάρ ζηλώσας τά σκάμματα‚ διά πυρός τόν ἀγῶνα ἐτέλεσας. Μάρτυς ἔνδοξε‚ Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε‚ δωρήσασθε ἡμῖν τό μέγα ἔλεος

Previous Article

Στο στόχαστρο ελληνικές περιουσίες στην Αλβανία

Next Article

Συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την λειτουργία όλων των Ιερών Ναών το Πάσχα

Διαβάστε ακόμα