80 ἔτη ξένα πρὸς τὴν πνευματικότητα

Share:

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἑώρτασε τὸ 80ον ἔτος τῆς ἡλικίας του ἀντὶ νὰ κηρύξη ἡμέραν μετανοίας καὶ περισυλλογῆς. Εἶναι ἐκκλησιαστικὴ κατάπτωσις νὰ ἑορτάζωνται γενέθλια – μάλιστα μὲ τούρτα εἰς σχῆμα Ναοῦ – καὶ νὰ διαφημίζωνται κολακευτικῶς ἀπὸ τὴν ἐπίσημον ἱστοσελίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου! Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 10ης Ἀπριλίου 2021:

«Ἀπὸ τὸ πρωί, κατὰ συρροὴν ἔφθαναν τὰ εὐχετήρια μηνύματα στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ ἀπὸ Προκαθημένους ἄλλων κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἀρχιερεῖς τῆς Κύπρου καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, κληρικούς, πολιτικούς, καθηγητές, ἐπισήμους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἁπλοῦς ἀνθρώπους, ποὺ γνώρισαν τὴν ἀγάπη, τὴν ἁπλότητα, τὴ φιλοξενία καὶ τὴν «ποικίλοις τρόποις» γενναιοδωρία τοῦ Μακαριωτάτου».

Previous Article

Πολυκίνδυνος κακοδοξία περί τῶν Ἀκτίστων Θείων Ἐνεργειῶν

Next Article

18 Ἀπριλίου

Διαβάστε ακόμα