Πανθρησκειακὴ προσευχὴ διὰ τὴν «σωτηρίαν» τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν «πανδημίαν»!

Share:

Ο ΣΟΦΟΣ λαός μας λέει: «ὁ λύκος στὴν ἀναμπουμπούλα χαίρεται». Οἱ σκοτεινοὶ προωθητὲς τῆς πανθρησκείας ἐκμεταλλεύτηκαν στὸ ἔπακρο τὴν «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ, γιὰ νὰ προωθήσουν τὰ πανοῦργα καὶ ὀλέθρια σχέδιά τους. Ἔβαλαν δύο ἀπὸ τὰ κορυφαῖα καὶ πειθήνια ὄργανά τους νὰ προσευχηθοῦν στὸν «ἕνα Θεὸ» γιὰ τὴν «σωτηρία τῆς ἀνθρωπότητας» ἀπὸ τὸν «φονικὸ» ἰό, τὸν «πάπα» καὶ τὸν μεγάλο ἰμάμη τοῦ Καΐρου. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴ Ρώμη καὶ ὁ μεγάλος ἰμάμης Ἄχμεντ ἂλ Ταγιὲμπ στὸ Κάιρο ἐξέπεμψαν σήμερα, μὲ τὴ συνδρομὴ κι ἄλλων προσωπικοτήτων ὅλων τῶν θρησκειῶν, διεθνῆ ἔκκληση σὲ μία κοινὴ προσευχὴ γιὰ τὸ τέλος τῆς πανδημίας. […] Ἡ πρωτοβουλία τούτη ἀποτέλεσε τὸ πρῶτο κινοῦν γιὰ τὴ δημιουργία τῆς Ὕπατης Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Ἀνθρώπινη Ἀδελφότητα, ἐπίσημης διοργανώτριας τῆς διεθνοῦς ἡμέρας προσευχῆς». Ἰδοὺ τί ξεστόμισε ὁ «ἀλάθητος»: «Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ σταματήσει αὐτὴν τὴν τραγῳδία… Δὲν προσευχόμαστε ὁ ἕνας ἐναντίον τοῦ ἄλλου, ἡ μία θρησκευτικὴ παράδοση ἐνάντια στὴν ἄλλη, ὄχι! Εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι ὡς ἀνθρώπινα ὄντα…»! Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ ἰμάμης: «νὰ παρακαλέσουν τὸν Παντοδύναμο Ἀλλὰχ νὰ σώσει ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ αὐτὴν τὴν δυστυχία καὶ νὰ βοηθήσει τοὺς ἐπιστήμονες ὥστε νὰ κατορθώσουν νὰ βροῦν μία θεραπεία» (Ἱστ. Βῆμα Ὀρθοδοξίας)! Πόσες ἀκόμη ἀποδείξεις θέλουμε, γιὰ νὰ πειστοῦμε ὅτι ὁ κ. Φραγκίσκος πρωτοστατεῖ στὸ «χτίσιμο» τῆς μιαρῆς πανθρησκείας;

Previous Article

Ὁ Ἀμερικῆς, ἡ δολοφονία καὶ οἱ σατανισταί

Next Article

Αν δεν υπήρχε Πατριαρχείο Κιέβου που θα έδινε Τόμο το Φανάρι;

Διαβάστε ακόμα