Διατελέσαντες Διευθυντές Συντάξεως

1961 – 1970
Γεώργιος Λύδης

1971
Γεώργιος Κωνσταντίνου

1972 – 1975
Διονύσιος Μπατιστάτος

1976 -1985
Αναστάσιος Αντωνόπουλος

1986 – 1987
Παναγιώτης Δρίτσας

1988 – 1993
Παντελεήμων Κατραμάτος

1994
Σωτήριος Βασιλόπουλος

1995 – 1996
Ιωάννης Κωνσταντινίδης

1997
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος

1998
Ελευθέριος Οικονομάκος

1999 – 2002
Σπυρίδων Παπαγεωργίου

2003 – 2015
Γεώργιος Ζερβός

2015 – σήμερα
Γεώργιος Τραμπούλης