I. ΜΟΝΕΣ, ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΥΠΟΤΑΓΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ ΠΕΡΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΡΒΑΖΟΥΝ

Share:
Ορθόδοξος Τύπος Εφημερίδα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΣΤΟΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» (Π.Ο.Ε.)
Ντροπή στους σημαιοφόρους πού εδείλιασαν και έκρυψαν τις πολεμικές σημαίες

[Συμπαράσταση πάσει δυνάμει πρός τόν “Ορθόδοξο Τύπο” (Π.Ο.Ε.)]

Για την ομολογιακή τόλμη του να προσφύγει στο ΣτΕ και να προσβάλλει την παράνομη απόφαση της Ιεραρχίας για την αναγνώριση της Ψευδο-Εκκλησίας της Ουκρανίας προς όφελος της Ορθοδοξίας.

Η ενέργεια αυτή εκφράζει σύσσωμο το συνειδητό πλήρωμα της Εκκλησίας και συμπαρίσταται ολοθύμως στον «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ», τήν “Πανελλήνιο Ορθόδοξο Ένωση” για την επιβαλλόμενη αυτή προσφυγή.

Η ενέργεια αυτή ενοχλεί τον «Ανθύπατο» πράκτορα που υποκαθιστά Αρχιεπισκόπους-Πατριάρχες και κυβερνήσεις και τους χθόνιους κύκλους, γιατί καταστρέφει τα σχέδια των συμφερόντων των ΗΠΑ.

Ανησυχεί δε τα μέγιστα τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τους υποτεταγμένους αυλικούς του διότι θα βρεθούν υπόλογοι ενώπιον της δικαιοσύνης, αν και στη συνείδηση των πιστών είναι ήδη καθαιρεμένοι.

Ο λαός πλέον θα υπερασπισθεί σθεναρά το ανόθευτο της ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, στήν οποία έχει ταχθεί ακοίμητος φύλακας καί προστάτης.

Δεν ανέχεται άλλο εμπαιγμό.

[Άξιοι Πανάξιοι και μύρια Συγχαρητήρια]

Αυτή η έπαλξη της μικρής μας Ιστοσελίδας αλλά δυναμικός δίαυλος με υπολογίσιμη εμβέλεια, θεωρεί ότι έχει χρέος να αξιολογεί και να προβάλλει μερικά σημαντικά γεγονότα του πνευματικού αγώνος.
Ο ΜΟΝΟΣ πνευματικός φορέας της Ελλάδος πού τόλμησε να αμφισβητήσει την δουλική “Ρασο-Εξουσία” και να προσφύγει στα Δικαστήρια της Ελλάδος (Σ.Ε.), εναντίον της ανυπόστατης “αποφάσεως” της Ιεραρχίας της Ελλάδος, της άνευ ψηφοφορίας “ληφθείσης”, για την αναγνώριση του Ψευτοαυτοκεφάλου της Ουκρανίας, είναι η εφημερίδα “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ” με την Αδελφότητα “Π.Ο.Ε.” στην οποία ανήκει.
Είναι γνωστόν πώς. ο έπαινος τους συνετούς τους δυναμώνει και τους άφρονες τους εκτροχιάζει.
Όμως, σε εποχή δειλίας, λειψανδρίας και δουλικότητος, οφείλουμε να ενισχύουμε με κάθε τρόπο τους τολμηρούς.
Αυτούς πού μεθάνε με τά ίδια τους τά λόγια και ριψοκινδυνεύουν, ακόμη και για τά ανθρωπίνως αδύνατα, αλλά δυνατά από τον Θεό.
Προφανώς,
«Τοὺς πόνους ἁγαθοὶ τολμῶσι͵
δειλοὶ δ΄ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ»
(Εὐριπίδης, Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις).
(Δηλαδή, τους κόπους και τά μεγάλα καί σημαντικά έργα
οι ενάρετοι άνδρες τά τολμούν,
οι δε δειλοί δεν είναι τίποτε και σε κανέναν τόπο).
Εφημερίς “Ορθόδοξος Τύπος”[1], 20-12-19 και 27-12-19.

[Ντροπή και Ψόγος στους ισχυρούς των Ευσεβών]

Την ίδια ώρα, κατά χρέος, διατυπώνουμε την βαθυτάτη λύπη μας για την διπλωματική απουσία, την αιδήμονα σιωπή των “μεγαλοσχήμων” και ισχυρών του, ευσεβούς λεγομένου χώρου.

· ΝΤΡΟΠΗ εις τίς “Σημαντικές” Μοναστικές Αδελφότητες, Ανδρώες, αλλά και Γυναικείες.
· ΝΤΡΟΠΗ, εις άπαντα τα “Ισχυρά” Ησυχαστήρια.
· ΝΤΡΟΠΗ, εις τις “Επώνυμες” Ιεραποστολικές Αδελφότητες.
· ΝΤΡΟΠΗ, εις μερικούς “Μεγαλόσχημους” ευσεβείς λαϊκούς, πού αποζημιώνουν αδρά, σε μία πραγματική ιδιότυπο Σιμωνία, ώστε να “φορέσουν” “Κορδέλες με Σταυρούς”, δηλαδή πληρωμένα εκκλησιαστικά Οφίκια, κενά οιουδήποτε πνευματικού περιεχομένου ή πραγματικής προσφοράς. Και μάλιστα από πρόσωπα λίαν αμφιβόλου εκκλησιαστικής αξίας και πορείας.

[Οι δειλοί άς κρυφτούν στην αφάνεια, σαν τά νυκτόβια πουλιά]

Οι ριψάσπιδες, άς μη αντιστρέφουν τά πράγματα με την αντικατάσταση της αρετής της δειλίας τους, εις δήθεν σύνεση και σωφροσύνη. Είναι δειλοί καί όχι συνετοί. Είναι υποτεταγμένοι σε άνομα αφεντικά και δεν έχουν κανένα χάρισμα της αληθούς πατερικής διακρίσεως.
· Οι δειλοί άς μη προφασίζονται πώς, όλα είναι προδιαγεγραμμένα και ότι δεν γίνεται τίποτε, όλα είναι περιττά…
· Τέτοια δειλία δεν την έχουν ούτε χίλιοι λαγωοί. Ασφαλώς καθένας τους είναι «ἄνθρωπος ἰχθύος ἀφωνότερος καὶ βατράχου ἀπραγότερος (Ὅσιος Παλάδιος).
· Άς μη μεταβιβάζουν και εις τους άλλους την δική τους κεκρυμμένη ανανδρία.
· Άς την κατακρατούν στην ψυχή τους μόνον για τον εαυτό τους και για την λαγοπόδαρο ύπαρξή τους.
· Πολύ ορθά τους περιγράφει, ως «άνδρες ανάνδρους» ο θεοφόρος πατήρ μας Γρηγόριος ο Θεολόγος:
«Φύλλων λαγωούς ἐκφοβοῦσιν οἱ ψόφοι,
Ἀνδρας δ’ ἀνάνδρους
αἱ σκιαί τῶν πραγμάτων»
(Γρ. Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, Α’ παρθενίης ἔπαινος).
(Ήγουν, οι ήχοι των φύλλων των δένδρων φοβίζουν τους λαγούς,
καί τους άνδρας τους ανάνδρους
τους τρομοκρατούν οι σκιές των υποθέσεων).

agonasax.blogspot.com

Previous Article

Κάλλιον νὰ παρεμένατε Ἐπιδαύρου

Next Article

Τα ευτράπελα της σχισματικής Εκκλησίας της Ουκρανίας

Διαβάστε ακόμα