Εγγραφή Συνδρομητή

Ἐγγραφῆτε συνδρομηταί εἰς τόν Ὀρθόδοξον Τύπον.
Ἐνημερώνει, διαφωτίζει, οἰκοδομεῖ, μάχεται ὑπέρ τῆς Πίστεως, ὑπέρ τῆς Πατρίδος, κατά τῶν Αἱρέσεων, κατά τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ἐάν ἐπιθυμῆτε νά γίνετε νέοι συνδρομηταί καί νά συμβάλλετε εἰς τό δύσκολον αὐτό πνευματικόν ἔργον συμπληρώσατε τά στοιχεῖα σας:

  Ἐπώνυμον

  Ὄνομα

  Ὁδός

  Ἀριθμός

  Τηλέφωνο

  Πόλις

  Τ.Κ.

  Νομός

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Email)

  Ἐτήσιαι συνδρομαί:


  Εσωτερικού: 60 €
  Κύπρου και Ευρώπης: 110 €
  Αμερικής και άλλων χωρών: 120 €

  Τρόποι πληρωμῆς:


  1. Μέσῳ λογαριασμοῦ τραπέζης:
  α.Ἐθνική Τράπεζα, Ἀρ. Λογαριασμοῦ: 129/296140/76 IBAN: GR1201101290000012929614076, SWIFT (BIC) ETHNGRAA

  β. Τράπεζα Πειραιῶς, Ἀρ. Λογαριασμοῦ: 5126099162921. ΙΒΑΝ: GR1001721260005126099162921

  γ. Alpha Bank, IBAN: GR6701401010101002002317150, SWIFT (BIC)CRBAGRAA
  2. Μέσῳ ταχυδρομικῆς ἐπιταγῆς
  3. Εἰς τά Γραφεῖα τοῦ «Ο.Τ.»: Τηλ. 210.3816206, Φαξ. 210.3828518

  Ὁ «Ο.Τ.» δέν πρέπει νά λείπη ἀπό κανένα σπίτι.