Αποκάλυψις η εικασία από τον Σεβ. Γόρτυνος;

Share:

Την 19ην Δεκεμβρίου ο Σεβ. Γόρτυνος προσκληθείς υπό του Σεβ. Κορίνθου ωμίλησεν εις την Ι. Μητρόπολιν Κορίνθου με θέμα: «Ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη». Μετά το πέρας της εισηγήσεως ο Σεβασμιώτατος εδέχθη ερωτήσεις. Εις μίαν απάντησίν του εχρησιμοποίησε και την φράσιν «Αν βέβαια ο Αρχιεπίσκοπος θέλει να τραβήξει μαχαίρι αύριο και να κόψει επικοινωνία με τον Πατριάρχη και τους μετέπειτα…». Μήπως γνωρίζει κάτι η έχει συζητήσει κάτι με τον Μακαριώτατον; Εις ερώτησιν περί του Κολυμβαρίου τον λόγον έλαβεν ο Σεβ. Κορίνθου. Είπεν αρκετά δια τα οποία δύναται κανείς να εγείρη πολλάς ενστάσεις. Αρχικώς έλεγεν «Η Εκκλησία είμαστε όλοι…», δια να το διαψεύση εις την συνέχειαν λέγων «η Εκκλησία αποφάσισε στην Κρήτη…». Ακατανόητοι ήσαν και αι φράσεις: «Εγώ εκφράζω την Εκκλησία όχι εσύ (ενν. κάθε πιστός),… διότι εμένα έκανε η Εκκλησία Επίσκοπο». Μετά την χειροτονίαν είναι αλάθητος ο Επίσκοπος; Επιθυμούμεν όμως να κρατήσωμεν κάτι το θετικόν εκ των λόγων του. Είπε ρητώς ότι «Αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα (ενν. δια τα κείμενα του Κολυμβαρίου), αλλά αφού τα επεξεργασθή η Διαρκής Ιερά Σύνοδος να επανέλθουν στην Ιεραρχία και εκεί να αποφασίσουμε». Επομένως επιβεβαιώνει και αυτός όπως και πολλοί άλλοι Ιεράρχαι ότι δεν ελήφθη απόφασις, αλλά θα ληφθή εις το μέλλον.

 

Previous Article

 ΔΙΑΤΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ  ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΗ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ;

Next Article

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Διαβάστε ακόμα