Διατί προσεδόθη η ελληνική ονομασία “Μακεδονία” εις το κράτος των Σκοπίων;

Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Η ελληνική ονομασία Μακεδονία στο Κρατίδιο των Σκοπίων, δόθηκε ως “δώρο” από το απάνθρωπο και αντίθεο καθεστώς της τότε κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, για να του προσδώσει εθνικότητα. Η ονομασία Μακεδονία για άλλες σκοπιμότητες δόθηκε στο Κρατίδιο των Σκοπίων. Η απαράδεκτη αυτή ενέργεια του τότε κομμουνιστικού καθεστώτος, είχε ως αποτέλεσμα την παραχάραξη της αδιαμφισβήτητης ιστορικότητας του ελληνικού ονόματος Μακεδονία.

Την ιστορία μελέτησαν οι τότε κρατούντες της κομμουνιστικής Γιουγκοσλαβίας, οι οποίοι προσέφεραν τόσες μελανές σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας, με τις αντίθεες και απάνθρωπες δικτατορικές “επιλογές” τους; Δεν πρόσεξαν αυτό που ο αρχαίος εκείνος Στράβων αναφέρει ότι “έστιν ουν Ελλάς και η Μακεδονία”;

Δεν πρόσεξαν ότι ο αρχαίος Σκύλαξ στο έργο του Περίπλους – Περί Μακεδονίας, επαναλαμβάνει για τις πόλεις της Μακεδονίας το αναμφισβήτητο “πόλις Ελληνίς”. Για παράδειγμα το “Πρώτη πόλις Μακεδονίας Ηράκλειον, Δίον, Πύδνα πόλις Ελληνίς” κλπ, δεν το πρόσεξαν;

Έλαβαν υπόψη τους οι Σκοπιανοί παραχαράκτες της Ιστορίας, ότι κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες του έτους 496 π.Χ., ο Αλέξανδρος ο Α  “εκρίθη τε είναι Έλλην” (Ηροδ.5,22), όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ηρόδοτος, γιατί ως γνωστό “ου βαρβάρων αγωνιστέων είναι τον αγώνα αλλά Ελλήνων”(Ηροδ.5,22);

Έλαβαν υπόψη τους οι Σκοπιανοί παραχαράκτες της Ιστορίας, αυτό που ανέφερε ο Αλέξανδρος ο Α  φθάνοντας στο στρατόπεδο των Ελλήνων “αυτός τε γαρ Έλλην ειμί τωρχαίον” (Ηροδ. 9,45), για να συμπληρώσει την έγνοιά του για την κοινή πατρίδα Ελλάδα “και αντ’ ελεύθερης δεδουλωμένην ουκ αν εθέλοιμι οράν την Ελλάδα”; Μα την ιστορία έλαβαν υπόψη τους η την υψίστη γι’ αυτούς σκοπιμότητα και έγνοια για το απάνθρωπο και αντίθεο τότε κομμουνιστικό καθεστώς;

Ελληνικά γράμματα δεν υπήρχαν στα πρώτα νομίσματα της Μακεδονίας επί Αλεξάνδρου του Α ; Ο Αριστοτέλης έμαθε τη γλώσσα των Σκοπίων, για να διδάξει τον Αλέξανδρο τον Μέγα; Έλαβαν υπόψη τους οι Σκοπιανοί παραχαράκτες της Ιστορίας, αυτό που αναφέρει ο Πλούταρχος ότι “Αλέξανδρος παίδας Περσών τρισμυρίοις επιλεξάμενος εκέλευσε γράμματά τε μανθάνειν ελληνικά”. Αλήθεια, προβληματίστηκαν γιατί ο Αλέξανδρος “εκέλευσε γράμματά τε μανθάνειν ελληνικά”; Τι να απαντήσουν, αφού δεν μπορούν να μιλήσουν την γλώσσα του “προγόνου” τους οι Σκοπιανοί παραχαράκτες της Ιστορίας. Αν και οι Σκοπιανοί μπορούν φυσικά να μάθουν Ελληνικά, όπως και οι παίδες των Περσών, αλλά ως ξένη μονάχα γι’ αυτούς γλώσσα.

Η σκοπιμότητα του τότε καθεστώτος της πρώην Γιουγκοσλαβίας προσέδωσε την ελληνική ονομασία “Μακεδονία” στο Κρατίδιο των Σκοπίων. Αυτό ποιός το αμφιβάλλει; Από τη μία αυτοαπεκαλούντο Γιουγκοσλάβοι και από την άλλη “Μακεδόνες”. “Αυτός τε γαρ Έλλην ειμί τωρχαίον” (Ηροδ. 9,45) είπε ο Αλέξανδρος ο Α  φθάνοντας στο στρατόπεδο των Ελλήνων. Τέτοιοι Μακεδόνες είναι κι οι Σκοπιανοί, “Έλληνές εισι τωρχαί­ον”;

Το αναφερόμενον στις Πράξεις των Αποστόλων, “και όραμα δια της νυχτός ώφθη τω Παύλω· ανήρ τις ην Μακεδών εστώς, παρακαλών αυτόν και λέγων· διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν” (Πραξ. 16,9), το πρόσεξαν; Τα Σκόπια καλεί Μακεδονίαν; Φυσικά όχι. Μα τι ομιλούμεν περί των Πράξεων των Αποστόλων και του Αποστόλου Παύλου; Η αιτία της ονομασίας “Μακεδονία” για το Κρατίδιο των Σκοπίων, ερείδετο στην αλλότριο σκοπιμότητα του αντίθεου τότε κομμουνιστικού καθεστώτος, από τις Πράξεις των Αποστόλων και τον Απόστολο Παύλο, θα ερείδοντο για την ονομασία αυτή;

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ και στην έγνοια του Αγίου Παϊσίου για την Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Κοντά στα χρόνια που σπουδάζαμε, είχα πληροφορηθεί το ακόλουθο περιστατικό με τον Άγιο Παΐσιο: “Σέρβος ανώτατος αξιωματικός Ορθόδοξος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, τον καιρό του αντίθεου καθεστώτος, επισκέφθηκε τον Άγιο Παΐσιο και ανάμεσα στα άλλα, ανέφερε ότι τα επεκτατικά σχέδια της πρώην Γιουγκοσλαβίας έφθαναν μέχρι τη Λάρισα”, λόγω φυσικά και της ιστορικής παραχάραξης που είχαν προβεί στο θέμα των Σκοπίων. Ο Άγιος Παΐσιος παρηγορητικά ανέφερε ότι “με αυτά που θα συμβούν θα ασχοληθούν με τα δικά τους και όχι με την Ελλάδα”.

Ενθυμούμαι την άκρα ειρωνεία που αντιμετώπισα τα χρόνια εκείνα, όταν κατόπιν ανέφερα σε κάποιους την παρήγορο ρήση του Αγίου Παϊσίου, για το ότι “θα ασχολούντο με τα δικά τους (οι Γιουγκοσλάβοι) και όχι με την Ελλάδα”. Το άρρηκτο του τότε κομμουνιστικού διακρατικού συνονθυλεύματος, δεν επέτρεπε την οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Η επακολουθήσασα διάσπαση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, επιβεβαίωσε την αλήθεια των λόγων του Αγίου Γέροντος.

Ίσως κάποιοι θεωρήσουν ανεδαφική και υπερβολική την αναφορά ότι “τα επεκτατικά σχέδια της πρώην Γιουγκοσλαβίας έφθαναν μέχρι τη Λάρισα”. Όμως τούτο αλλοτρόπως επιβεβαιώνεται με αυτό που συνέβηκε τον Αύγουστο του 2017, σε εκδήλωση των Σκοπιανών για την λεγόμενη “Εθνική Ημέρα της Μακεδονίας”, στην οποία είχαν παραστεί και στελέχη της κυβέρνησης των Σκοπίων, όπου προβλήθηκε το φτιαχτό ιδεολόγημα της “Μεγάλης Μακεδονίας”, με αποκορύφωμα την επίδειξη χάρτη που έφθανε μέχρι τη Λάρισα.

Πολλά μέσα ενημέρωσης τις ημέρες εκείνες αναφέρθηκαν στην προκλητική αυτή εκδήλωση των Σκοπιανών. Αναφέρω ενδεικτικά αυτό που έγραφε το “Πρώτο θέμα” (27 Αυγούστου 2017) με τίτλο “Τα Σκόπια έφτιαξαν χάρτη μέχρι τη Λάρισα”. Η παρουσία του χάρτη αυτού έγινε κατά την εκδήλωση των Σκοπιανών για την λεγόμενη “Εθνική Ημέρα της Μακεδονίας”. Αποτέλεσμα της προκλητικής στάσης των ήταν η δηλωθείσα πρόθεση της Ελλάδας να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο για το θέμα τούτο.

Η ελληνική ονομασία “Μακεδονία” για το κράτος των Σκοπίων δεν είναι το αποτέλεσμα της εθνικής αυτοσυν­ειδησίας του λαού των Σκοπίων, αλλά το σκόπιμο “δώρο” από το απάνθρωπο και αντίθεο κομμουνιστικό καθεστώς της τότε Γιουγκοσλαβίας, στην προσπάθειά του να προσδώσει εθνικότητα στο Κρατίδιο των Σκοπίων. Είναι απαράδεκτη η λύση του Σκοπιανού προβλήματος με ονομασία που να εμπεριέχει το ελληνικό όνομα “Μακεδονία” για το κράτος των Σκοπίων.

 

 

 

 

Παντοκράτορας