Ιδού, τι θα συμβή σε ένα έτος με το Τέμενος

Share:

Το Τέμενος των Αθηνών ωλοκληρώθη και η Κυβέρνησις είναι έτοιμος να τοποθετήση Ιμάμην. Εφ’ όσον θα είναι «κρατικός», εις την επομένην Δοξολογίαν δια την απελευθέρωσιν από την ισλαμικήν Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν θα παρίσταται και αυτός! Πιθανώς να κληθή και από τον κ. Ερντογάν να συμμετάσχη εις τας επετείους δια την Άλωσιν και η Κυβέρνησις θα τον αποστείλη λόγω «θρησκευτικής διπλωματίας», δι’ όσους παρηκολούθησαν το πρόσφατον συνέδριον του Υπ. Εξωτερικών. Θα πρέπη άλλωστε να ενσωματωθούν και οι χιλιάδες μετανάσται… Ως επληροφορήθημεν από την εφημερίδα «Καθημερινή» της 2ας Απριλίου 2019:

«Στην τελική πρότασή της για τον πρώτο ιμάμη του ισλαμικού τεμένους της Αθήνας έχει καταλήξει η διοικούσα επιτροπή του. Η έναρξη λειτουργίας του τεμένους αναμένεται το πρώτο διάστημα μετά το Πάσχα. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοικούσα επιτροπή του ισλαμικού τεμένους Αθηνών προτείνει στον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου τον Μαροκινό Ζακί Μοχάμετ για τη θέση του ιμάμη. Ο Ζακί Μοχάμετ, ηλικίας 50 ετών, ήλθε στην Ελλάδα πριν από περίπου 25 χρόνια. Μετανάστευσε στη χώρα μας για οικονομικούς λόγους και έχει ελληνική υπηκοότητα. Είναι πατέρας δύο παιδιών, γνωρίζει -εκτός των αραβικών- ελληνικά και γαλλικά, ενώ έχει σπουδάσει θεολογία και μαθηματικά. Είναι μεταξύ των νόμιμων ιμάμηδων της Αθήνας, με δεδομένο ότι στην Αττική υπάρχουν πέντε νόμιμα και περί τα 70 παράνομα λειτουργούντα τζαμιά. Ο Ζακί Μοχάμετ φέρεται να είναι άνθρωπος χαμηλών τόνων, και να χαίρει μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των Αράβων της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της διοικούσας επιτροπής προς τον υπουργό Κώστα Γαβρόγλου ήταν ομόφωνη, και ελήφθη έπειτα από έλεγχο των τυπικών και νόμιμων προσόντων των υποψηφίων και αφού πέρασαν από συνέντευξη. Βεβαίως, η τελική έγκριση της πρότασης ανήκει στον κ. Γαβρόγλου, ο οποίος θα υπογράψει την υπουργική απόφαση διορισμού του ιμάμη, επιλέγοντας και τον κατάλληλο πολιτικό χρόνο».

Previous Article

Ο Ηγούμενος της Πάτμου υπόλογος για βεβήλωση

Next Article

Τα κρυπτά του Βατικανού δημοσιεύονται

Διαβάστε ακόμα