Μητροπολίτης εύχεται να προαχθούν η θεολογία και η ανθρωπολογία του προτεσταντισμού!

Εφημερίς Ορθόδοξος Τύπος

ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ χρονιά συμπληρώθηκαν πεντακόσια χρόνια από το ξέσπασμα της Μεταρρυθμίσεως στην αιρετική δυτική χριστιανοσύνη. Ασυμβίβαστοι παπικοί, με πρώτον τον Λούθηρο, αποσπάστηκαν από την «καθολική εκκλησία», λόγω των τερατωδών πεπραγμένων της και δημιούργησαν ιδικών τους εμπνεύσεων «εκκλησίες», οι οποίες προχώρησαν πέρα από τις παπικές κακοδοξίες. Είναι ο Προτεσταντισμός, ο οποίος αποτελείται από μερικές χιλιάδες «εκκλησίες» και ομολογίες. Οι Προτεστάντες εορτάζουν τη «μεγάλη επέτειο» και μαζί τους το Βατικανό, αλλά και οι «δικοί» μας οικουμενιστές! Μάλιστα «το Μεταπτυχιακό Ινστιτούτο Ορθοδόξου Θεολογίας του εν Σαμπεζύ Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε συνεργασία με το Τμήμα Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Γενεύης και το Ελβετογαλλικό Ινστιτούτο Συστηματικής Θεολογίας και Ηθικής (IRSE) πραγματοποίησε μεταξύ 7 και 8 Δεκεμβρίου 2017, Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «L’anthropologie de Luther. Perspectives protestantes et orthodoxes» (Η ανθρωπολογία του Λουθήρου. Προτεσταντικές και Ορθόδοξες προσεγγίσεις)».

Στο εν λόγω Διεθνές Συνέδριο για την επέτειο της Μεταρρυθμίσεως, μίλησε και ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Ιερεμίας, Προϊστάμενος του εν Σαμπεζύ Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος μεταξύ άλλων ευχήθηκε από καρδίας, «όπως το Συνέδριον τούτο προσ­φέρη τον κατάλληλον τρόπον, δια να προαχθή η θεολογική κοινή σκέψις και να εξαχθούν νέα, κοινά συμπεράσματα, ίνα η ανθρωπολογία κατά Λούθηρον προαχθή εις την προσέγγισιν της παγκοσμίου ανθρωπολογίας, η οποία απασχολεί σήμερον όλους τους ανθρώπους, απασχολεί το πολύπλευρον πρόσωπον της ανθρωπότητος» (Ιστ. Ρομφαία)! Απίστευτο: ορθόδοξος επίσκοπος εύχεται να προαχθεί η θεολογική κοινή σκέψη, δηλαδή η αναμειγμένη ορθόδοξη θεολογία με την αιρετική! Η αλήθεια με το ψεύδος! Ζητά επίσης και εύχεται να προαχθεί η ανθρωπολογία του Λουθήρου, ενός από τους «καραμπινάτους» αιρεσιάρχες όλων των εποχών, ώστε δι’ αυτής να γίνει προσέγγιση της παγκοσμίου ανθρωπολογίας! Να αποτελέσει η αιρετική λουθηρανική ανθρωπολογία, τη βάση, για να λυθούν τα παγκόσμια προβλήματα! Αδιαφορεί ο «άγιος» Ελβετίας πως η ανθρωπολογία των αιρετικών είναι συνυφασμένη με τη  θεολογία και τη σωτηριολογία και άρα είναι κακόδοξη! Αδιαφορεί πως ο Προτεσταντισμός είναι προ-καταδικασμένος από τις άγιες Γ , Δ  καὶ Ζ  Οἰκουμενικὲς Συνόδους ως παναιρετικά συστήματα (άρνηση της αειπαρθενίας της Θεοτόκου, εικονομαχία, αγιομαχία, κ.λπ.)! Κρίμα Σεβασμιώτατε!

Παντοκράτορας