«Ο ΚΟΙΝΩΝΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ ΕΣΤΩ»

Share:

«Ο ΚΟΙΝΩΝΩΝ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΩ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ ΕΣΤΩ»

Οι Βορειοελλαδίται Επίσκοποι θα μνημονεύουν μόνον την ιδίαν Ιεράν Σύνοδον

Γράφει ο κ. Γεώργιος Παππάς

Η Ιεροκανονική Αρχή

της ακοινωνησίας

Περί τους δεκαπέντε (15) Ιεροί Κανόνες επιστηρίζουν την ουσιώδη εκκλησιολογική αρχή, «Ο κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος έστω» (ενδεικτικώς αναφέρουμε τον Ι τῶν Αγίων Αποστόλων και τον Β τῆς Αντιοχείας).

Προφανώς αυτή η επιταγή της Εκκλησίας επιβάλλεται να εφαρμοσθή από όλους τους Ορθοδόξους για τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίο, και τους συν αυτώ, που «κοινωνούν» με τους Σχισματικούς, τους Ακοινώνητους, τους Αναθεματισμένους, τους Αυτοχειροτόνητους και τους Ουνίτες της Ουκρανίας. Ήτοι, με τους ρασοφόρους, τον κ. Φιλάρετο Ντενισένκο, τον κ. Μακάριο Μαλέτιτς και τους συν αυτοίς.

Προφανώς, οι ενέργειες του κ. Βαρθολομαίου, κατ’ αδήριτο λόγο, επιφέρουν την διακοπή κάθε κοινωνίας μαζί του.

Διακοπή μνημονεύσεως

κ. Βαρθολομαίου

Πρώτον, υποχρεούνται να διακόψουν την μνημόνευσί του και την κοινωνία μαζί του τα Μοναστήρια του Αγ. Όρους και να αρχίσουν άμεσα να μνημονεύουν τον Επίσκοπο Ιερισσού και Αγ. Όρους, τον κ. Θεόκλητο, όπως είναι και το επιβεβλημένο, βάσει των Ιερών Κανόνων.

Να γίνη η απαρχή από τα δέκα πέντε (15) αυτοδιοίκητα Μοναστήρια, που προέβαλαν το όχι στην εντολή του κ. Βαρθολομαίου, να παραστούν στο Κίεβο στην ενθρόνισι του «Ψευτο-Κιέβου» κ. Επιφανίου (3-2-19), μετά την εκεί «Ψευτο-Σύνοδο» (15-12-18) και το δοθέν εν Φαναρίω «Ψευτο-Αυτοκέφαλο» (6-1-19). Στη συνέχεια θα συνακολουθήσουν και τα έτερα πέντε Μοναστήρια της Αθωνικής Πολιτείας.

Δεύτερον, επιβάλλεται να διακόψουν άμεσα την μνημόνευσι του κ. Βαρθολομαίου, ομοφρόνως, άπαντες οι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι ποιμένοντες επαρχίες της Βορείου Ελλάδος.

Προφανώς, αυτοί θα συνεχίσουν να μνημονεύουν, κανονικώς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στην οποία και ανήκουν. Την Ι. Σύνοδο όπου συμμετέχουν εν Πνεύματι Αγίω, όπου συναποφασίζουν, όπου έχουν λόγο και ψήφο και όπου κανονικώς εκλέγουν και εκλέγονται.

Τρίτον, να διακόψουν την κοινωνία μαζί του οι δεκατρείς (13) Αυτοκέφαλες Εκκλησίες.

Πρωτεύουσα της Εκκλησίας

Επανειλημμένως έχουμε τονίσει ότι η Πρωτεύουσα της Ορθοδόξου Εκκλησίας βρίσκεται εκεί που βρίσκονται, η και κρύπτονται οι Άγιοι.

Στους τάφους της Αλεξάνδρειας, όπου εκρύπτετο ο Μέγας Αθανάσιος, στα ασκηταριά της Αριανζού, όπου απεσύρθη ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, στην Κωνσταντινούπολι μόνο όσο εκεί άστραφτε και εβρόντα ο Ιερός Χρυσόστομος, στα χωριά των Αγράφων, της Ηπείρου και της Βορείου Ηπείρου όπου έκτιζε σχολεία, θαυματουργούσε και προεφήτευε ο Εθναπόστολος Αγ. Κοσμάς. Πουθενά αλλού δεν υφίσταται το Αληθές και Σεπτό Κέντρο των Χριστιανών. Και φυσικά ποτέ στα εκκοσμικευμένα παλάτια της Εξουσίας.

Και για να το συνδέσουμε με το θέμα της «Ψευτο-Αυτοκεφαλίας» του Κιέβου θα είπωμεν ότι τις τελικές αποφάσεις θα λάβουν οι Ιερές Σύνοδοι απάντων των Ορθοδόξων Επισκόπων. Και συνάμα οι ετυμηγορίες των αγίων, ολίγων η πολλών, είτε Επισκόπων είτε Κληρικών είτε Μοναχών είτε Χριστιανών.

Στην Ορθοδοξία υφίσταται η αριστοκρατία της πίστεως, που συναπαρτίζεται από τους Μοναχούς και Αγωνιστές της αρετής. Επομένως γνωματεύσεις αληθείας καλούνται να καταθέσουν οι πραγματικά άγιοι Ηγούμενοι, και οι αγίες Ηγουμένες, όχι οι αγόμενοι και οι αγόμενες. Οι άγιοι Μοναχοί και οι Μοναχές. Με μία λέξι οι ζώντες ΑΓΙΟΙ, ενισχυόμενοι και παραδειγματιζόμενοι εν Αγίω Πνεύματι από τους Αγίους του Παραδείσου.

Εκλογή Πατριάρχου από την Ελληνικήν Ιεραρχίαν της Διασποράς

Τα ανωτέρω βήματα επιβάλλεται να είναι τα πρώτα, αλλά όχι τα μόνα. Ο μεγάλος κίνδυνος Σχίσματος των Εκκλησιών, που προεκάλεσε η άφρων, διατεταγμένη, διαταραγμένη πολιτική εκκλησιολογία του κ. Βαρθολομαίου, πρέπει να παρεμποδισθή.

Τέταρτον, θα πρέπει να συνέλθουν εις Κανονικήν Ιεραρχίαν το Σύνολον των Επισκόπων του Ανατολικού Βυζαντίου (Μ. Ασίας) και της Ελληνικής Διασποράς, με πρόσκλησι του Πατριάρχου Αλεξανδρείας, και να εκλέξουν Νέο Πατριάρχη Κωσταντινουπόλεως στη θέση εκείνου που θα έχει ήδη αποπεμφθή Ιεροκανονικώς.

Στην περίπτωσι οποιουδήποτε κωλύματος η ειδικώς λόγω των συνθηκών της Ισλαμικής σκιας στην Αίγυπτο, την σύγκλησι της Ιεραρχίας, θα προκαλέση ο Προκαθήμενος Ελλάδος, δια τον λόγον ότι το Ελληνορθόδοξο ποίμνιο της διασποράς κατά συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την σημερινή ελευθέρα Ελλάδα. Είναι Ρωμιοί με ρίζες εδώ, με οικείους εδώ, ακόμη και με περιουσίες εδώ. Κυρίως με βαθειά την νοσταλγία και την γαλάζια καρδιά τους στην Ελεύθερη Πατρίδα.

Ασφαλώς ο εκ Πόντου θα συγκατανεύση

Δεν αγνοούμε το ανά περίπτωσι υπάρχον Νομικό Καθεστώς για την εκλογή των Προκαθημένων. Ειδικώς εκείνο που είναι αντιφατικό και αντικανονικό, το του Προκαθημένου της Κωνσταντινουπόλεως. Σύστημα λίαν δεσμευτικό και απαράδεκτο, καθώς υπάγει τον Πατριάρχη στο Νομάρχη της Πόλεως.

Όμως πιστεύουμε βασίμως ότι ο Πόντιος Πρόεδρος της κατεχούσης εξουσίας το Ανατολικό Βυζάντιο, ο κ. Ρ. Ερντογάν θα επικυρώση την ούτως τελεσθησομένη εκλογή.

Όπως ακριβώς έδωσε εις είκοσι (20) Έλληνες Επισκόπους Τουρκικά διαβατήρια, για να μετέχουν σε μελλοντική εκλογή.

Όπως, κατά καινές προβλέψεις, άνοιξε για θείες Λειτουργίες την Παναγία του Σουμελά στην Τραπεζούντα, και σε άλλους Ελληνικούς Ναούς.

Όπως επέτρεψε τη ρίψι του Τιμίου Σταυρού κατά τα Θεοφάνεια στην Πόλι και στη Σμύρνη και όπως ενήργησε και άλλα παρόμοια.

Όπως απεφυλάκισε, αδοκήτως για πολλούς, τους δύο αξιωματικούς που ήσαν δέσμιοι στην Ανδριανούπολι, ανήμερα της μυστικής ουρανοβάμονος πανηγύρεως της ιδιαιτέρας του Πατρίδος, του Πόντου, της Παναγίας του Σουμελά (15 Αυγούστου 2018). Κατά την ημέρα της εορτής της κόρης του, που φέρει το όνομα της Παναγίας του Σουμελά, της Συμέλας (Σουμεγιέ), καθώς της μητέρας του με το ίδιο(;) όνομα.

Παλαιαί ακυρότητες

Και για να υπενθυμίσουμε παλαιές αντικανονικότητες παραθέτουμε ένα απαράδεκτο γεγονός.

Ολίγον μετά τη λήξι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 1948, δρομολογήθηκε με συμπαιγνία τεσσάρων Κυβερνήσεων, της Ελλάδος, της Τουρκίας, της Ρωσίας (τότε της Ε.Σ.Σ.Δ.), και των Η.Π.Α., η προσχηματική ανηλεής “παραίτηση”, καταλεπτώς αποπομπή, του τότε Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μαξίμου Ε . Τι επηκολούθησε; Αμέσως απεδόθη η βιαίως αποσπασθείσα Πατριαρχεία εις τον εκλεκτόν των φανερών και αφανών εξουσιών.

Προς διευκόλυνσιν των πραγμάτων, πάραυτα προσεφέρθη εις αυτόν το Τουρκικό διαβατήριο. Παραχρήμα του απεδόθη πλήρης η νομική αναγνώρισις από την εκεί Κυβέρνησι.

Εις ποίον; Εις εκείνον, ο οποίος απεχαιρέτισε «δακρύβρεκτος από συγκίνησι», όπως γράφεται στο διαδίκτυο, τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Χάρυ Τρούμαν, με τον οποίο είχε ξεχωριστή στενή σχέσι. Τον, δι’ όλους, και μάλιστα μετά δημοσιευμένων αποδείξεων, τον Μασόνο Αθηναγόρα (1948).

«Habemus Πάϊατ», αντί του Habemus Papam (έχομε Πάπα)

Η Κανονική εκλογή Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί πραγματικό και όχι μόνον ευκταίο σενάριο. Τούτο έχει ήδη γίνει αντιληπτό από τον Αμερικανικό παράγοντα στην Ελλάδα, που προσ­παθεί να εκμεταλλεύεται την Ορθοδοξία για τους γεωπολιτικούς του σχεδιασμούς. Γι’ αυτό το λόγο, με κάθε τρόπο μελετά πως να αποτρέψη τα επερχόμενα επίχειρα των ενεργειών του Πατριάρχου και να τον υποστυλώση με κάθε πολιτικό τρόπο.

Τρεις φορές το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοινώσεις υπέρ των αντικανονικών ενεργειών του Φαναρίου, λες και το ίδιο αποτελεί το κριτήριο των Ιερών Κανόνων. Λες και δύναται να καθορίζη και να καθαρίζη τις αντικανονικές ενέργειες του κάθε ρασοφόρου μέσα στην Ορθοδοξία.

Τελευταία ο πρέσβυς των Η.Π.Α. στην Αθήνα κ. Τζέφρι Πάϊατ συνήντησε τον Μητροπολίτη κ. Άνθιμο Ρούσα εν Θεσσαλονίκη (4-2-19), πολλούς άλλους Έλληνες Μητροπολίτες, καθώς και τον Διοικητή του Αγ. Όρους κ. Κων. Δήμτσα στην Πρεσβεία της Πρωτευούσης της Ελλάδος (8-2-19). Για ποιό λόγο; Προφανώς όχι από φιλορθόδοξο πνεύμα η φιλελληνική καρδία.

Δυστυχώς, στην υπό κατοχήν ευρισκομένη Ελλάδα λόγω μνημονίων και αναξίων ηγετών μπορούμε να πούμε ότι «Habemus Παϊατ» (ήτοι έχουμε Πάϊατ), αντί του Habemus Papam (δηλ. έχουμε Πάπα).

Αι ΗΠΑ τρέχουν να διασώσουν

τον κινδυνεύοντα κ. Βαρθολομαίον

Τετάρτη και νεωτέρα ανακοίνωσις του ΥΠ.ΕΞ. των Η.Π.Α., καταγράφει λίαν αποκαλυπτικά τα πράγματα:

«Φόβοι και ανησυχίες για τον κ. Βαρθολομαίο»: «Σοβαρές ανησυχίες και φόβους εκφράζουν πηγές της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητος για την τύχη του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και των υπολοίπων Ιεραρχών του Φαναρίου, μετά την απόφασι του κ. Βαρθολομαίου να αναγνωρίση την αυτοκεφαλία της Ουκρανίας» (Εφημερίς Έθνος, 10-2-19).

Και το κείμενο συνεχίζει περαιτέρω.

«Ανησυχίες και «δίκτυ ασφαλείας»»: «Τις ίδιες ανησυχίες εντοπίσαμε και στην αμερικανική κυβέρνησι, η οποία φαίνεται πως πρόσφερε «δίκτυ ασφαλείας» στον κ. Βαρθολομαίο, αμέσως μετά την φραστική βίαιη επίθεσι του Προέδρου της Ρωσίας Βλαδιμίρ Πούτιν, ο οποίος θεωρεί ότι ο κ. Βαρθολομαίος έλαβε μία πολιτική απόφασι έπειτα από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Και επιπλέον η εφημερίς συμπληρώνει.

«Έδειξε κουράγιο και τόλμη»: «Η αμερικανική κυβέρνηση είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τη στάση του Πατριάρχη και εκπρόσωποί της δηλώνουν πως ο κ. Βαρθολομαίος έδειξε κουράγιο και τόλμη».

Εδώ αποκαλύπτονται οι ποικίλες υπόγειες πιέσεις και άθεσμες παρεμβάσεις.

«Να παρασχεθή κάθε υποστήριξη»: «ο αρμόδιος για τις θρησκευτικές ελευθερίες στο Στέϊτ Ντιπάρτμεντ, πρέσβυς Σαμ Μπράουνμπακ, παραδέχθηκε ότι η απόφασις του κ. Βαρθλομαίου οδήγησε σε πιέσεις με στόχο τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τόνισε την ανάγκη να του παρασχεθή κάθε υποστήριξη».

Προφανώς δημιουργούν «ομπρέλλα προστασίας» για το όργανό τους, που ενεργεί σε αντίθεσι με όλους τους Ι. Κανόνες και τις θέσεις των Ορθοδόξων.

Συνέχεια των σχεδίων

Σεραφείμ, Χριστοδούλου

Από διάφορα στοιχεία που περιήλθαν σε δημοσιογραφικά γραφεία, έγινε γνωστό ότι έχει ήδη εκπονηθεί μυστικό σχέδιο απαλλαγής της Εκκλησίας από τις δεινές μάστιγες που εσχάτως την βασανίζουν.

Τούτο αποτελεί συνέχεια και επιτομή των ερμητικών αποφάσεων του μακαριστού Προκαθημένου της Ελλάδος Χριστοδούλου. Αυτές ωδήγησαν στην βίαια σύγκρουσί του με τον κ. Βαρθολομαίο και στην αντικανονική λεγομένη «ακοινωνησία» μεταξύ των δύο Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.

Αποτελεί επίσης ανασύνθεσι των παλαιών προθέσεων των Προκαθημένων Ιερωνύμου Α’ (1967-1973) και Σεραφείμ (1974-1998). Ήτοι, τρεις Προκαθήμενοι μία Εθνικό-Χριστιανική γραμμή. Τα ίδια ισχύουν, εάν προχωρήσουμε και πιο πίσω στους προγενεστέρους της Ελλάδος Προκαθημένους.

Το αναδυόμενο απόκρυφο πρόγραμμα θα στεφθή από επιτυχία, λόγω των προκλητικών και αντικανονικών ενεργειών του Φαναρίου. Και επί πλέον, λόγω της μονομερούς και ακρίτου εισβολής του σε γεωπολιτικές συγκρούσεις, ενός γεωπολιτικού χάους και μιας γεωπολιτικής ρευστοποιήσεως.

Αναζωπύρωσις του έργου

Διάφορες κινήσεις αποκαλύπτουν τα διαγραφόμενα. Δεν είναι εύκολος η απόκρυψις των τεκταινομένων.

Προφανώς, υφίσταται ένα “Cloudy Scenario”. «Επικαιροποιείται», κατά Ηγέτη Μητροπολίτη, παλαιό σύστημα. Ανασυγκροτείται Κέντρο Ενεργειών και Δράσεως. Ενεργοποιείται κλειστή ολιγομελής απόρρητος ομάς παραγόντων, Κληρικών, Μοναχών, Χριστιανών και Αρχόντων.

Συνωδά των ανωτέρω, διαφαίνεται πως υφίσταται ειδικό ένθετο παράρτημα για την περίπτωσι απεγνωσμένης αντιδράσεως των Διευθυντηρίων Εξουσίας. Τότε θα τεθούν αναγκαστικώς εις χρήσιν ατασθαλίες και σκάνδαλα οικονομικά. Στο φόντο θα συντελεσθή προβολή με σαφείς ηθικές εκτροπές και παρεκκλίσεις.

Και στα μεν οικονομικά στοιχεία, πέραν των εντοπίων, αφικνούνται συπληρωματικά και έτερα, από μέρη πέραν του Ατλαντικού, από τα νερά του Αιγαίου και του Μαρμαρά.

Τα ηθικής φύσεως δεδομένα, ταξιδεύουν αθρόα από μία πόλη με Άγκυρα. Ξεπαγώνουν σε πόλη με βαρύτατο χειμώνα. Τέλος, καταλήγουν σε φρέσκα και ζεστά κλίματα.

Άλλο δεν γνωρίζω

και άλλο δεν σκέπτομαι

Εν κατακλείδι, άλλο δεν γνωρίζω και άλλο δεν σκέπτομαι. Ίσως δεν έχουμε πολλά στοιχεία για μερικά δυσερμήνευτα γεγονότα, αλλά οφείλουμε να σκεπτώμεθα και να ερμηνεύουμε. Με προσοχή, με ανάλυσι και με λογική διεργασία.

Ούτως η άλλως διαγράφεται μία λίαν συγκλονιστική και ενδιαφέρουσα συνέχεια.

Ο Κύριός μας παραγγέλλει·

«Προσέχετε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασιν προβάτων, έσωθεν δε εισιν λύκοι άρπαγες» (Ματθ. ζ’ 15).

(Δηλαδή, προσέχετε από τους ψεύτικους προφήτες, που έρχονται προς εσάς φορώντας ως κάλυμμα ένδυμα προβάτων, ενώ από μέσα είναι λύκοι μοχθηροί και άρπαγες).

Previous Article

Δεν σας φοβόμαστε! Δεν θα μας φιμώσετε!

Next Article

Βίντεο: 120 Έλληνες σταματούν 8.000 Τούρκους στο πανδοχείο (Χάνι) της Γραβιάς

Διαβάστε ακόμα