ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΜΟΣ

Share:

Τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,

Θεολόγου- Δημοσιογράφου- Συγγραφέως (ὅπως ἐτίμησεν αὐτὸν ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν)

  Ἔχει λεχθῆ ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἁμαρτάνουν βαρύτατα καὶ θὰ ὑπερηφανεύωνται διὰ τὴν ἁμαρτίαν των. Αὐτὸ ἐφαρμόζεται ἤδη μὲ τὴν δημοσίαν αἰσχρὰν συμπεριφορὰν τῶν ὁμοφυλοφίλων.

  Ἐφέτος οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἐπὶ μίαν ἑβδομάδα ἐβεβήλωναν μὲ τό ἕκτο pride τὴν Θεσσαλονίκην, τὴν Πόλιν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου. Ἔδρασαν ὡς κίνημα ἠθικῆς διαφθορᾶς, ἀλλὰ καὶ ὡς ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις κατὰ τῆς Πατρίδος, κατὰ τῆς οἰκογενείας καὶ κατὰ τῆς κοινωνίας γενικώτερον.

Ἡ ἠθικὴ διαφθορὰ ἔγκειται, ἐν ὀλίγοις, εἰς τὴν παρὰ φύσιν σαρκικὴν ἀσέλγειαν, εἰς τὴν διαστροφὴν τῆς ἀνθρωπίνης φυσιολογίας, εἰς τὴν καταπάτησιν τῶν χρηστῶν ἠθῶν καὶ εἰς τὴν προκλητικήν περιφρόνησιν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Διδασκαλίας. Ἡ δὲ ἐγκληματικὴ ὀργάνωσις ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ παλαιότερα πλακὰτ τῶν βδελυρῶν παρελάσεων τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ τὸ σύνθημα: «Στὸ διάβολο ἡ οἰκογένεια, στὸ διάβολο ἡ Πατρίς, ἡ Ἑλλάδα νὰ πεθάνῆ, νὰ ζήσουμε ἐμεῖς», περισσότερον δὲ ἀποδεικνύεται ὅτι αὐτὸ τὸ διαβολικὸν σύνθημα ἔλαβε τελείαν ἐπισημοποίησιν ὑπὸ τῶν ὁμοφυλοφίλων εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, διότι ἐτυπώθη εἰς χιλιάδας φέιγ βολὰν καὶ διενεμήθη εὐρέως. Ἰδοὺ αὐτό:

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, οἱ ὁμοφυλόφιλοι αὐτοπαρουσιάζονται ὡς ἀνθέλληνες, μισέλληνες καὶ ἀπάτριδες καὶ ὡς οἱ χειρότεροι ἐχθροὶ τῆς θεοπροβλήτου καὶ πατροπαραδότου οἰκογενείας.

Θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς! Φρίκη! Φρίκη! Φρίκη! Οὐαί! Οὐαί! Οὐαί! Ἀνατριχιασμός!!! Εἰς τὰς ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐπαισχύντους ἐκδηλώσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων συμμετεῖχον καὶ πολλοὶ ἐπώνυμοι. Ὁ δὲ Δῆμος καὶ τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσαλονίκης ὑπῆρξαν οἱ βασικοὶ διοργανωταὶ αὐτῆς τῆς παναθλίας πολυημέρου μολυσματικῆς κινητοποιήσεως. Ἡ Ἑλλὰς ἑάλω.

Previous Article

Απάτες η «πράσινη μετάβαση» και η κλιματική αλλαγή – Όταν η θεραπεία είναι χειρότερη από την αρρώστια

Next Article

Οι ισραηλινοί έδωσαν εντολή μετακίνησης αμάχων από την Χαν Γιουνίς, η ΕΕ απλά …ανησυχεί