Αὐτοὶ ἐκφράζουν τὸ Ἅγιον Ὄρος

Share:

Πνευματικαὶ μορφαὶ ἀντιτίθενται εἰς τὰς πολιτικὰς ἐντολάς, ποὺ ἐπιβάλλονται εἰς τοὺς πιστοὺς ἐρήμην των. Παραθέτομεν ἀποσπάσματα ἀπὸ ὁμιλίαν τοῦ Σεβ. Μόρφου, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «choratouaxoritou.gr»:

«Μπορεῖς νὰ ἀμφισβητήσεις τὸν Πατριάρχη, τὸν Μόρφου, τὸν ὁποιοδήποτε, ἀλλὰ δὲν μπορεῖς νὰ ἀμφισβητήσεις τοὺς ἁγίους μας… Ὁ Ἅγιος Παΐσιος μοῦ εἶπε ὅτι τὸ Ἅγιο Ὄρος θὰ δυσκολευτεῖ ἀπὸ τὴν ἐκκοσμίκευση καὶ μοῦ εἶπε καὶ ἄλλα πράγματα βαριὰ ποὺ δὲ τὰ λέω… Τὸ Ἅγιον Ὄρος τὸ ἐκφράζουν πάντοτε καὶ ὄχι μόνο τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὴν ἐκφράζουν οἱ θεοφόροι Πατέρες καὶ οἱ θεοφόρες Μητέρες. Τώρα εἰδικὰ γιὰ τὸ Ἅγιο Ὄρος. Ποιοὶ εἶναι οἱ σύγχρονοι θεοφόροι Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους;

Ὁ Ἡγούμενος τοῦ Ἁγίου Παύλου Παρθένιος, ὁ γέρο-Γαβριὴλ ποὺ εἶναι δίπλα στὴ Παναγούδα, ὁ γέρο-Εὐθύμιος τῆς Καψάλας. Αὐτὸ εἶναι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ποὺ διέκρινε ἡ εὐλάβεια τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν γνήσιων ἁγιορειτῶν ὡς θεοφόρους ἄντρες. Ἂς ἀκούσουμε λοιπὸν τὴ φωνή τους. Κατὰ καλὴ συγκυρία καὶ οἱ τρεῖς στὰ ἐπίμαχα θέματα ποὺ συζητοῦμε συμφωνοῦνε. Τὰ μοναστήρια τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἐφραὶμ τῆς Ἀριζόνας δὲν ἐμβολιάζονται».

Previous Article

Σεβ. Ἱεραπύτνης ἐναντίον «Ἀρχιερέων»!

Next Article

Οπου εισέβαλαν οι Αμερικάνοι εξαφανίσθηκαν οι Χριστιανοί!