Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ. Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου.

Share:

ν γίῳ Ὄρει τῇ 13.//26.02.2022

Ψυχοσάββατον πρό Κυριακή τῷ Ἀπόκρεῳ

 

Διολισθήσεις δηλώσεων τοῦ «ἡγουμ.Ἐσφιγμένου» Βαρθολομαίου

   Αἱ ἀλλεπάλληλαι ἐμφανίσεις τοῦ φερομένου ὡς ἡγουμένου τῆς κτὸς τῶν τειχῶν .Μονῆς Ἐσφιγμένου Βαρθολομαίου εἰς τηλεοπτικὰς συζητήσεις καὶ διαδικτυακὰς  δηλώσεις ἐπὶ παντὸς ἐπιστητοῦ, ς ἐπὶ παραδείγματος χάριν ἰατρικὰς ἀπόψεις (ἐμβόλια) καὶ γεωπολιτικὰς τοποθετήσεις (οὐκρανικό), ἐκφράζουν προσωπικὰς αὐτοῦ ἀπόψεις καὶ ἑτέρου ἑνός (!), οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὸ ἀριθμητικὸν δυναμικόν της ἀνωτέρω…αδελφότητος.

   Ἐκπλήσσει ἡ ἐπιπόλαιη καὶ ἄμεση τοποθέτησή του ἐπὶ πραγμάτων ἀσχέτων τῆς μοναχικῆς του ἰδιότητος, (ὑπενθυμίζεται ἡ προσφιλής του ἔκφρασις : «Πρῶτοι ἐμεῖς…»).

   Ἡ προσπάθειά του αὐτὴ νὰ εὑρίσκεται εἰς τὸ ἐπίκεντρον τῆς ἐπικαιρότητος, δὲν ἀντικατοπτρίζει τὴν Παράδοσιν τῶν Ἁγιορειτῶν, οὔτε ἐκπροσωπεῖ τὴν Ἱερὰν Κοινότητακατοὺς Καθηγουμένους τῶν ερῶν Μονῶν, ἀλλ’ ἀντιθέτως ἀπαξιώνει ἀναιδῶς Αὐτὴν καὶ Αὐτούς.

   ῎Ισως αὐτὴ νὰ εἶναι ἡ …«ἀποστολή» του.

   Ταῦτα πρὸς πληροφόρησιν ἁπάντων ὅσων μᾶς ἐξέφρασαν τὴν ἀνησυχίαν των καὶ  τὴν δυσαρέσκειάν των.

Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Previous Article

Ὁ Σεβ. Περιστερίου ἀναφέρεται εἰς τὸν Σεβ. Μεσογαίας;

Next Article

«Ψευδεῖς εἰδήσεις» τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος