Μητρ. Λουκᾶς γιά τήν ἀλλαγή ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων ἀπό τούς σχισματικούς

Share:

   Οἱ Οὐκρανοί ἀχειροτόνητοι ἀποφάσισαν νά ἀλλάξουν τήν ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων. Ὡς γνωστόν οἱ σλαβικές χῶρες ἀκολουθοῦν τό ἑορτολόγιο τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ψευδοσύνοδος ὑπό τόν Ἐπιφάνιο ἀποφάσισε στίς 18 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., νά ἑορτασθοῦν τά Χριστούγεννα στίς 25 Δεκεμβρίου καί ὄχι στίς 7 Ἰανουαρίου ὅπως γινόταν ἔως σήμερα στίς σλαβικές Ἐκκλησίες, ἀποφάσισε δηλαδή νά ἀκολουθήσει τό ἰουλιανό ἡμερολόγιο.

   Σχολιάζοντας ὁ Μητροπολίτης Ζαπορίζιε καί Μελιτουπόλεως Λουκᾶς, εἶπε ὅτι τά κίνητρα γιά αὐτήν τήν ἀλλαγή δέν εἶναι πνευματικά ἤ πρακτικά, ἀλλά κοσμικά καί συγκεκριμένα ὁ κορεσμός τῆς κοιλίας κατά τόν ἑορτασμό τῆς πρωτοχρονιᾶς. Ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι ἕνα βῆμα πρός τήν συγχώνευση μέ τούς παπικούς, ἐπισημαίνοντας ὅτι οὔτε οἱ οὐνῖτες δέν τόλμησαν κάτι παρόμοιο· οἱ τελευταίοι διαβεβαιώνουν ὅμως τούς πάντες ὅτι εἶναι ἔτοιμοι νά δημιοργήσουν ἕνα “χρισλαμισμό”, ἕνα μεῖγμα δηλαδή ὅλων τῶν θρησκειῶν. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἀντί γιά τό Ὕδωρ τό Ζῶν, τό ὁποῖο θά ρέει στήν αἰώνιο Ζωή, θά μᾶς προσφέρουν βρωμερή λάσπη ὑπό τό κάλυμμα μιᾶς παγόσμιας θρησκείας “‘ἀγάπης”, μιᾶς ἀγάπης ὅμως ὄχι πρός τόν Θεό, ἀλλά πρός τόν ἀντίποδά του, τόν ὁποῖο ὅλοι γνωρίζουμε διαβεβαίωσε ὁ Μητροπολίτης Λουκᾶς.

Πληροφορίες ἀπό spzh.news

Previous Article

Μητροπολίτης Ιωαννίκιος: «Όλος ο σερβικός λαός προσεύχεται για την Αγία Ρωσία»

Next Article

Ορθόδοξοι Λιθουανοί προσεύχονται στήν Παναγία γιά τήν εἰρήνη στήν Οὐκρανία