«Πῆρε φωτιὰ» ἡ Ἱ. Μ. Περιστερίου

Share:

«Ἐμπρηστὴς» ὁ Ἐπίσκοπος Γρηγόριος

  Ἔβαλε φωτιά ὁ Περιστερίου Γρηγόριος στὴν Ἱ. Μ. Περιστερίου, ἀφαιρώντας ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα τῶν Ἱερῶν Ναῶν τὸν Ἐσταυρωμένο. Καὶ ἐνῶ ἔχει ἀναστατώσει τὸν πιστὸ λαὸ καὶ πολὺς εἶναι ὁ σκανδαλισμός, προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήσει τὴν καθ’ ὅλα ἀσεβῆ πράξη του μὲ ἀβάσιμες ἕως καὶ παιδαριώδεις δικαιολογίες.

  Γιὰ τὴν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς, ὁ πιστὸς λαὸς κάλεσε ἀμέσως τὰ μέσα πυρόσβεσης (τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας).

  Ὅμως, τὸ τηλεφωνικὸ κέντρο εἶχε βλάβη καὶ δὲν ἀνταποκρίθηκε! Οὔτε καὶ μέχρι σήμερα -ἕνα χρόνο μετά- ἀνταποκρίνεται, γιατὶ φαίνεται πὼς τίποτε σ’ αὐτὸν τὸν χῶρο δὲν λειτουργεῖ! Ὁ δὲ ἐμπρηστής, ποὺ διακρίνεται γιὰ τὸ χάρισμά του, τὴν ὑποκρισία, ἐπιρρίπτει τὴν εὐθύνη στοὺς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως. Δηλαδή, δὲν δέχεται τὴν δική του εὐθύνη· ἐνῷ δέχεται, χωρὶς νὰ λάβει μέτρα, τὴν «αὐθαιρεσία» τῶν ἱερέων. Ὅλοι λοιπὸν οἱ ἱερεῖς, καὶ ταυτόχρονα, διέπραξαν αὐθαιρεσία. Ἂς πάψει νὰ κοροϊδεύει ἐπιτέλους τὸν πιστὸ λαό. Λίγη ντροπή… λίγη ἀξιοπρέπεια… δὲν θὰ ἔβλαπτε τὴν ὑγεία του.

  Ὅταν ἔθεσε σὲ ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιό του, ποὺ ἢ τὸ εἶχε στὸ παραμορφωμένο καὶ πολυμήχανο μυαλό του ἢ κάποιες «στοὲς» κάποια «κέντρα» τὸ ἀπαίτησαν καὶ ἐκεῖνος ὑποκλίθηκε, δὲν μποροῦσε νὰ φαντασθεῖ τὴν ἔκταση ποὺ θὰ ἔπαιρνε ἡ φωτιὰ ποὺ ἔβαζε. Τότε κατάλαβε, ὅταν ἐπιχείρησε νὰ πάρει καὶ «εὐλογία» ἀπὸ τὸν Πατριάρχη γιὰ τὸ ἀνοσιούργημα ποὺ ἔχει διαπράξει.

 Τὸν προσκάλεσε νὰ βρεθεῖ στὸν ἑορτασμὸ τῶν 50 χρόνων τῆς Μητροπόλεως καὶ ἐκεῖνος δέχθηκε τὴν πρόσκληση καὶ ὁρίστηκε ἡ 16η Ἀπριλίου ἡμέρα ὑποδοχῆς. Αὐτὴ ἡ πρόσκληση ὑπῆρξε πρόκληση, προσβολὴ γιὰ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Περιστερίου. Πῶς ἦταν δυνατόν, ἐνῷ ὁ ἐσταυρωμένος βρισκόνταν σὲ ἔξωση νὰ γινόταν ὑποδοχὴ (εἰσόδου) τοῦ Πατριάρχου στὴν πόλη τους; Καὶ τὸ θράσος. Νὰ καλεῖ ὁ Ἐπίσκοπος τὸν πιστὸ λαὸ νὰ συμμετέχει σὲ αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση.

Ἤδη, ἡ συσπείρωση τοῦ πιστοῦ λαοῦ γιὰ ἀγώνα ἦταν γεγονός. Τὸ δημοσίευμα στὸν Ο.Τ. τῆς 16/2/2024, μὲ τὸ ὁποῖο ὁ γράφων καλοῦσε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Περιστερίου «…νὰ ἑνώσουμε ὅλες τὶς μικρὲς ὁμάδες σὲ μιὰ μεγάλη καὶ δυναμικὴ – τὰ ποταμάκια νὰ γίνουν ἕνας χείμαρρος ὁρμητικός…» εἶχε βρεῖ ἀνταπόκριση καὶ σὲ σχετικὴ σύναξη ἐκλέχθηκε 10μελής Συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ ἀποφασισμένη γιὰ τὸν ἀγώνα μέχρι τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ἐσταυρωμένου στὴν Ἁγία Τράπεζα.

Ἄρχισε ὁ ἀγώνας τῆς προετοιμασίας. Ἐκτυπώθηκαν προσκλήσεις (σὲ χιλιάδες ἀντίτυπα), ποὺ καλοῦσαν τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Περιστερίου καὶ κάθε πιστὸ ὅπου… (τουλάχιστον), Ἀττικῆς, νὰ ἀπαντήσει σ’ αὐτὴν τὴν προκλητικὴ ἐπίσκεψη:

ΟΧΙ – Στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχη. ΝΑΙ – Στὴ συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Καθὼς καὶ πανὸ καὶ πλακὰτ κατασκευάσθηκαν μὲ ἀνάλογα συνθήματα γιὰ μία «θερμὴ» ὑποδοχὴ ἀποδοκιμασίας τοῦ Πατριάρχου.

Τόσο δὲ καλὰ ὀργανωμένη ἦταν ἡ προετοιμασία γι’ αὐτὴν τὴν συγκέντρωση, ὥστε εἶχε ὁρισθεῖ καὶ ὁ πιστὸς ἐκεῖνος ποὺ θὰ πυροδοτοῦσε μία πολλῶν μεγατόνων ἔκρηξη στὸ Διαδίκτυο.

Παράλληλα μὲ τὴν δυναμικὴ προετοιμασία τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἦλθε καὶ ἕνα πύρινο πρωτοσέλιδο στὸν Ὀρθόδοξο Τύπο (τῆς 5/4/2024) ἄρθρο νὰ στείλει ἕνα ἠχηρὸ μήνυμα, τόσο στὸν Ἐπίσκοπο Γρηγόριο, ὅσο καὶ στὸν Πατριάρχη. Μεταξὺ ἄλλων διαβάσαμε: «Ἡ παρουσία του (Πατριάρχου) δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι σκοπὸ ἔχει καί… νὰ εὐλογηθεῖ ἡ καθ’ ὅλα ἀσεβὴς πράξη τοῦ Μητροπολίτου Γρηγορίου νὰ ἀφαιρέσει τὸν Ἐσταυρωμένο; Ἐὰν ὁ πιστὸς λαὸς τῆς Μητροπόλεως Περιστερίου προχωρήσει σὲ ἀντιδράσεις καὶ ἀποδοκιμασίες, κάτι τὸ ὁποῖο ἤδη φημολογεῖται, ποιὸς θὰ φέρει τὶς εὐθύνες; Ὁ λαός, ὁ Μητροπολίτης ἢ ὁ Πατριάρχης;».

Τόσο ἡ προετοιμασία τοῦ πιστοῦ λαοῦ ὅσο, ἰδιαίτερα, τὸ πύρινο ἄρθρο τοῦ «Ο.Τ.» συνέβαλαν, ὥστε τελικὰ νὰ «ἀναβληθεῖ» (βλ. ἀκυρωθεῖ) ἡ ἐπίσκεψη στὸ Περιστέρι τοῦ Πατριάρχου καὶ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ ἀναμενόμενη δυσάρεστη ὁπωσδήποτε ἀποδοκιμασία τοῦ Πατριάρχου.

Ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Θεόφιλος

Previous Article

Ἡ Ἱ. Μ. Κηφισίας κατὰ τοῦ καζίνο

Next Article

Ανοικτή Επιστολή πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβροσίου προς Περιστερίου Γρηγόριο για την απομάκρυνση του Εσταυρωμένου.