Πῶς ἡ Ἐκκλησία θὰ ἐνδώση εἰς τὸν γάμον ὁμοφυλοφίλων

Share:

Δημοσιογράφοι ἐπισημαίνουν τὸ πολιτικὸν τέχνασμα ποὺ ἔχει τεθῆ εἰς ἐφαρμογὴν ἤδη ἀπὸ τὸ ληξιαρχεῖον, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναγνωρίζη ἐμμέσως καὶ τὸν ἐπικείμενον γάμον ὁμοφυλοφίλων. Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «pronews.gr» τῆς 14ης Μαΐου 2022:

«Ἀπόλυτα ἔγκυρες πηγὲς ἀπὸ τὸ Μαξίμου ἀναφέρουν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ἐπιβάλλει τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ νὰ ἱκανοποιήσει τὸ πάγιο αἴτημα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας (μεταξὺ τῶν ὁποίων διακρίνεται ὁ διευθυντὴς τοῦ οἰκονομικοῦ του γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς Κυβέρνησης, Ἀλέξης Πατέλης, ἀλλὰ καὶ ὁ ὑφυπουργὸς Πολιτισμοῦ Νικόλας Γιατρομανωλέκης). Καὶ ὄχι μόνο αὐτό: Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ἀποφασισμένος νὰ τοὺς δώσει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποκτοῦν παιδιὰ μέσῳ υἱοθεσίας…

Ἐνῶ μέχρι πρόσφατα ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία ἀναγνώριζε μόνο τοὺς τρεῖς θρησκευτικοὺς γάμους, τώρα δέχεται τὸ ἔγγραφο τοῦ ληξιαρχείου ποὺ λέει «3» γάμοι χωρὶς νὰ διευκρινίζει ἂν εἶναι πολιτικοὶ ἢ θρησκευτικοί. Ἀλλὰ πλέον θὰ ἀναγνωρίζουν καὶ τὸν πολιτικὸ γάμο τῶν ΛΟΑΤΚΙ».

Previous Article

Ποῖος διοικεῖ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος;

Next Article

Δύναται τὸ κατ’ οἰκονομίαν νὰ καταστρέψη τὴν κατ’ ἀκρίβειαν πίστιν;