Τά δῶρα τῶν μάγων

Share:

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ

Γράφει ὁ Νικόλαος Ζαχαριάδης, Καθηγητὴς Θεολόγος – Συγγραφεὺς & Πρωτοψάλτης

   Ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ ἑορτή, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερωμένη στὸ μεγάλο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία, μέχρι τὰ μέσα τοῦ 4ου αἰώνα ἑορταζόταν μαζὶ μὲ τὴν Βάπτιση τοῦ Χριστοῦ στὶς 6 Ἰανουαρίου μὲ τὸ ὄνομα Ἐπιφάνεια. Ἀπὸ τὸ 335 στὴ Ρώμη καὶ τὸ 376 στὴν Ἀνατολή, καθιερώθηκε νὰ γιορτάζεται στὶς 25 Δεκεμβρίου, ἐπειδὴ τὴν ἡμερομηνία αὐτὴ οἱ ἐθνικοὶ τὴν εἶχαν ἀφιερώσει στὸ θεὸ ἥλιο. Στὴ θέση του ἡ Ἐκκλησία τοποθέτησε τὸν “ἥλιο τῆς δικαιοσύνης” τὸν Χριστό.

   Ὡς μαθητὴς τῆς Ἀθωνιάδος Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μελέτησα χειρόγραφο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους ποὺ ἀναφέρει ὅτι: Τὰ τίμια δῶρα τῶν μάγων διατηρήθηκαν μέχρι τὸν 4ο αἰῶνα στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἀκολούθως τὰ ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΚΤΗΡΙΑ “ΧΡΥΣΟΣ, ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΑ” πρὸς ἁγιασμὸ τῶν πιστῶν μεταφέρθηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη μέχρι τὸ 1203 μ.Χ. Τὸ 1204 μ.Χ. βρίσκονται στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Μετὰ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ 1453 μ.Χ. περιῆλθαν στὰ χέρια τοῦ Μωάμεθ τοῦ Πορθητοῦ, ὁ ὁποῖος ἦταν γιὸς τοῦ Σουλτάνου Μουρὰτ τοῦ Α’ καὶ τῆς χριστιανῆς πριγκίπισσας Μάρως, θυγατέρας τοῦ ἡγεμόνα τῆς Σερβίας Γεωργίου. Ἡ βασιλομήτωρ ΜΑΡΩ ἐζήτησε ἀπὸ τὸ γιὸ της Μωάμεθ τὸν Πορθητὴ τὴ χάρη, νὰ μεταφέρει τὰ πάντιμα καὶ ἅγια δῶρα τῶν μάγων στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ “Περιβόλι τῆς Παναγίας μας”, ὅπου σήμερα ἀνθεῖ ὁ Ὀρθόδοξος μοναχισμός. Συγκεκριμένα, ζήτησε νὰ τὰ μεταφέρει στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Παύλου, γιατί ὁ πατέρας της οἰκοδόμησε τὸ καθολικό. Καθολικὸ εἶναι ὁ κεντρικὸς ναὸς τῆς Μονῆς. (Ὅλα τὰ καθολικὰ τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι βαμμένα ἐξωτερικά, μὲ κόκκινο, ποὺ συμβολίζει τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων τῆς πίστεώς μας). Ὅταν προχώρησε πρὸς τὴν Ἱ. Μονὴ ἄκουσε μία φωνή: “ΜΑΡΩ ΜΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ”· ἐκπλαγεῖσα ἡ βασίλισσα σταμάτησε! Μὲ συγκίνηση προσκύνησε τὰ ἅγια δῶρα τῶν Μάγων, τὰ ἀφιέρωσε στὴν Μονὴ Ἁγίου Παύλου καὶ ἀνεχώρησε… Δηλαδὴ δὲν πρόλαβε νὰ πάει στὴ Μονή. Στὸ σημεῖο ἐκεῖνο ποὺ ἀκούστηκε ἡ φωνή, σήμερα ὑπάρχει σταυρός, ὀνομαζόμενος “Σταυρὸς τῆς Βασίλισσας”. Ἔκτοτε τὰ τίμια δῶρα τῶν μάγων βρίσκονται στὴν Ἱ. Μονὴ Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους. Ὅπως γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, ἡ προσφορὰ τοῦ χρυσοῦ ἀποδεικνύει τὴν ἐπίγνωση, ποὺ εἶχαν οἱ Μάγοι, ὁ λίβανος τὴν ὑπακοή τους καὶ ἡ σμύρνα τὴν ἀγάπη τους.

   Πρέπει λοιπὸν καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν ἴδια εὐλάβεια τῶν Μάγων νὰ προσφέρουμε στὸ νεογέννητο βρέφος τῆς Βηθλεὲμ ἀντὶ γιὰ χρυσὸ τὸν πόθο, ἀντὶ γιὰ λιβάνι τὶς εὐωδιάζουσες σκέψεις μας καὶ ἀντὶ γιὰ σμύρνα, τὰ ἀναγεννημένα συναισθήματά μας.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Previous Article

Ἐπίσκεψη τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν στό Ἅγιον Ὄρος

Next Article

Ὁ Μεσσίας δὲν ἦλθε; Θὰ ἔλθη;