Τότε οἱ Μαρξισταί, τώρα οἱ Ναζὶ κατεδαφίζουν Ἐκκλησίας εἰς τὴν Οὐκρανίαν!

Share:

Φωτογραφία ἀρχείου

 

   Μαρξισμός καὶ Ναζισμὸς εἶναι οἱ δύο ὄψεις τοῦ ἰδίου νομίσματος, ἐξίσου ἀντίχριστες καὶ δαιμονικές! Αὐτὸ ἀποδεικνύεται στὴν μαρτυρικὴ Οὐκρανία. Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ τῆς Οὐκρανίας Tkachenko στὶς 12 Ἰανουαρίου δημοσίευσε μία ἀνάρτηση, στὴν ὁποία ὑποσχέθηκε νὰ κατεδαφίσει τὴν ἱστορικὴ ἐκκλησία τῆς Κοίμησης τῆς Θεοτόκου στὸ Κίεβο τὴν ἀποκαλούμενη τῆς Δεκάτης, ἀφοῦ ἀνήκει στὴ διωκόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Οὐκρανίας UOC. Εἶναι ἕνας ναὸς ποὺ ἐπέχει ἰσχυρὸ συμβολισμό, καθὼς εἶναι ὁ πρῶτος ναὸς ἀπὸ πέτρα στὸν σλαβικὸ κόσμο. Θὰ περιμένουν ἐπίσης ὥς τὸν Φεβρουάριο, γιὰ νὰ κατασχέσουν καὶ τὴν Κάτω Λαύρα Σπηλαίων Κιέβου μετὰ τὴν ὑφαρπαγὴ τῆς Ἄνω Λαύρας. Ἡ ἐκκλησία καὶ τὸ μοναστήρι τῆς Δεκάτης, ἐδῶ καὶ πολὺ καιρὸ ἦταν ἀντικείμενο ἐπιθετικότητας ἀπὸ ὑπερεθνικιστὲς καὶ ριζοσπάστες καθὼς καὶ ἀπὸ ἀξιωματούχους καὶ βουλευτὲς τοῦ Κιέβου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἤδη τοῦ Ποροσένκο. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Δεκάτης θεωρεῖται μεταξὺ τῶν ἄλλων τόπος ταφῆς τῆς Ἁγίας Ὄλγας τῆς Ἰσαποστόλου τῆς πρώτης Ρωσίδας Ἁγίας ποὺ συν­έβαλε καθοριστικὰ στὸν ἐκχριστιανισμὸ τῶν Rus. Τώρα τὸ τί ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ εἶναι αὐτὸς ποὺ κατεδαφίζει τέτοια ἱστορικὰ μνημεῖα, αὐτὸ εἶναι ἄλλο θέμα… Πολὺ πρόσφατα τέτοιες ὁλικὲς καταστροφὲς μνημείων μόνο οἱ τζιχαντιστὲς ἔκαναν. Θέλουν νὰ σβήσουν τὴν ἱστορία, τὶς ρίζες καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Ρωσίας…» (Ἱστ. dimpenews.com)! Ἔχει κάτι νὰ πεῖ κάτι ὁ πάτρωνας τῆς ψευδοεκκλησίας τῶν σχισματικῶν Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος;

Previous Article

Μητρ. Κλήμης: Ἡ ἀπαίτηση ἐκκένωσης τῆς Λαύρας εἶναι παράνομη

Next Article

Πρόθεση νά καταστεῖ παράνομη ἡ Οὐκρανική Ἐκκλησία, ἐάν δέν ὑποταχθεῖ στούς σχισματικούς