Τὸ κλείσιμον τῶν Ἱ. Ναῶν προμηνύει τὸν ἐρχομὸν τοῦ Ἀντιχρίστου!

Share:

 Η «ΕΠΙΔΗΜΙΑ» τοῦ κορωνοϊοῦ ἔδωσε ἀφορμὴ στοὺς χριστιανομάχους νὰ ξεράσουν ὅλο τὸ συσσωρευμένο μένος τους κατὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, θεωρώντας, μόνον αὐτή, ὡς «ἑστία ὑπερμετάδοσης» τοῦ ἰοῦ καὶ γι’ αὐτό, σφράγισαν τοῦ ναοὺς καὶ ἐφάρμοσαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν, δυσανάλογους περιορισμοὺς σὲ σχέση μὲ ἄλλες κοινωνικὲς δραστηριότητες. Ἀρωγοί τους οἱ «δεσποτάδες» μας, οἱ ὁποῖοι θεώρησαν «καθῆκον» τῆς Ἐκκλησίας νὰ στηρίξουν αὐτοὺς τοὺς πρωτοφανεῖς περιορισμούς. Ὅμως μία ἁγία προφητικὴ φωνὴ ἀπὸ τὸ παρελθὸν δίνει ἄλλη διάσταση. Ὁ ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Σύρος (4ος μ. Χ. αἰώνας) θεωρεῖ τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν, μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ μιαροῦ Ἀντιχρίστου: «Θὰ πενθήσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες μὲ μεγάλο πένθος, διότι δὲν θὰ τελεῖται ἡ Λειτουργία καὶ ἡ Προσφορά! Ἔχουμε ἀνάγκη ἀγαπητοί, ἀπὸ πολλὲς προσευχὲς καὶ ἀπὸ πολλὰ δάκρυα, γιὰ νὰ βρεθεῖ κάποιος ἀπὸ μᾶς σταθερὸς στοὺς πειρασμούς. Ἀδελφοὶ φιλόχριστοι, σᾶς παρακαλῶ, νὰ μὴ γινόμαστε πλαδαροί, ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ γινόμαστε δυνατοὶ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ ἀναπόφευκτος ἀγώνας εἶναι πολὺ κοντά μας. Θὰ πενθήσουν ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ μὲ μεγάλο πένθος, διότι δὲν τελεῖται ἡ λειτουργία καὶ ἡ προσφορά. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν γνώση εὔκολα ἀναγνωρίζεται ὁ ἐρχομὸς τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀπὸ ἐκείνους ὅμως ποὺ ἔχουν τὸ νοῦ τους σὲ βιοτικὰ πράγματα καὶ ποθοῦν τὰ γήινα, δὲν θὰ εἶναι αὐτὸ εὐκολοδιάκριτο»! Δυσ­τυχῶς ὅλα τὰ τραγικὰ σύγχρονα φαινόμενα σημαίνουν τὴν ἐμφάνιση τοῦ μεγάλου ἄνομου! Ἐστὲ ἕτοιμοι!

Previous Article

Πατερικὸς λόγος εἰς τὴν θεραπείαν τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ

Next Article

Προσβολή στη νοημοσύνη όλων μας