Τὸ Οὐκρανικὸν θέτει εἰς κίνδυνον τὴν Θρᾴκην καὶ τὰ Κατεχόμενα

Share:

Ποῖος ὑπονομεύει τὴν Θρᾴκην;

Ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται εἰς τὸ μέσον τῆς διαμάχης ΗΠΑ καὶ Ρωσίας. Προφανῶς αἱ ΗΠΑ δὲν ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Βῆμα» τῆς 17ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ἀμερικανικῆς διπλωματίας στὴν Ἑλλάδα Τζέφρι Πάιατ, πρόσωπο ποὺ ἔχει ἐπισκεφθεῖ καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἐπιδεικνύει ἰδιαίτερη κινητικότητα, μιλώντας στὴ διημερίδα τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου καὶ τοῦ περιοδικοῦ «Foreign Affairs: The Hellenic Edition», μὲ θέμα «Ὁ ρόλος τῶν ΗΠΑ ὡς θεματοφύλακα τῆς ἐλευθερίας», ἀναφέρθηκε στὴν ἐπιλογὴ τῆς Μόσχας, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν ἴδιο, ὅπως χειραγωγεῖ τοὺς ἐνεργειακοὺς πόρους, γιὰ νὰ ἐξαγάγει σὲ ὑψηλὲς τιμὲς καὶ νὰ λάβει πολιτικὲς παραχωρήσεις, τώρα ἀνακοινώνει ἀπαγόρευση ἔλευσης τουριστῶν καὶ διακοπή μνημόνευσής σας σέ ἱερὲς ἀκολουθίες σὲ ὅσες χῶρες δὲν τὴν ἀκολουθοῦν στὴν πολιτικὴ της γραμμή. Στηρίζοντας τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυμο, ὁ ὁποῖος συντάχθηκε μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ποὺ τάχθηκε ὑπὲρ τῆς χορήγησης αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, τόνισε μὲ ἔμφαση: «Ἡ Ρωσία χρησιμοποιεῖ τὴ θρησκεία ὡς μέρος μιᾶς ὑβριδικῆς στρατηγικῆς, ὡς ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν πολιτικῶν της στόχων καὶ τὴ διάδοση ψευδῶν ἀφηγήσεων καὶ ἀντιλήψεων». Οὐσιαστικὰ ὁ Τζέφρι Πάιατ ἐπικαλέστηκε τὴ θεωρία τῆς Τρίτης Ρώμης…

Ἕνα ἀπὸ τὰ ζητήματα τριβῆς Ρωσίας καὶ ΗΠΑ εἶναι καὶ ἡ, κατὰ τὸν Σ. Λαβρόφ, πρωτοφανὴς συγκέντρωση τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀλεξανδρούπολη, ποὺ ἀποτελεῖ κομβικὸ σημεῖο στὴν εὐρύτερη γεωγραφικὴ περιφέρεια καὶ μὲ ἰδιαίτερη γεωστρατηγικὴ σημασία. Τὸ λιμάνι τῆς πόλης, ὅπου θὰ ἐπαναλειτουργήσει τὸ ρωσικὸ προξενεῖο ἔπειτα ἀπὸ 100 καὶ πλέον ἔτη, εἶναι μῆλον τῆς Ἔριδος μεταξὺ ΗΠΑ καὶ Ρωσίας ἐν ὄψει καὶ τῆς ἰδιωτικοποίησής του, μὲ τὸν Τζ. Πάιατ νὰ δηλώνει πρὸ ἡμερῶν, σὲ μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπισκέψεις του στὴν περιοχή, ὅτι «ἔχουμε βάλει τὴν Ἀλεξανδρούπολη σὲ στρατηγικὸ ἐπίκεντρο».

Οἱ ἀναφορὲς Πάιατ προκάλεσαν τὴν ὀργὴ τῶν Ρώσων καὶ ἡ ρωσικὴ πρεσβεία στὴν Ἀθήνα προέβη σὲ μία ἀσυνήθιστη κίνηση ποὺ δημιούργησε πολλαπλὰ ἐρωτηματικὰ γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐξελιχθεῖ ἡ σύγκρουσή της μὲ τὴν ἀντίστοιχη πρεσβεία τῶν ΗΠΑ. Ἡ ρωσικὴ πρεσβεία ἐξαπέλυσε πυρὰ κατὰ τοῦ Τζέφρι Πάιατ καί, χωρὶς νὰ τὸν κατονομάσει, ἀναφέρθηκε σὲ «ἀπροκάλυπτες παρεμβάσεις ἀμερικανῶν ἀξιωματούχων», ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὶς πρόσφατες ἐπισημάνσεις τοῦ ρώσου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Σεργκέι Λαβρὸφ γιὰ τὸν ρόλο τῶν ΗΠΑ στὸ οὐκρανικὸ ζήτημα, ἀλλὰ καὶ «τὶς προσπάθειες τῶν ΗΠΑ νὰ προωθοῦν περαιτέρω ρῆγμα στὴν παγκόσμια Ὀρθοδοξία». Ἡ ρωσικὴ πρεσβεία, ἀφοῦ χαρακτήρισε γελοῖες τὶς κατηγορίες περὶ «ρωσικῆς ὑβριδικῆς ἀπειλῆς», σημείωσε ὅτι «ἐκπλήσσει ἡ εὐκολία μὲ τὴν ὁποία οἱ ἀμερικανοὶ διπλωμάτες τοποθετοῦνται γιὰ τὸ λεπτὸ καὶ περίπλοκο αὐτὸ ζήτημα καὶ ὑπογράμμισε μεταξὺ ἄλλων: «Τέτοια ἀλαζονική, ἐπιφανειακή, ἐρασιτεχνικὴ ἀντιμετώπιση ἀποκαλύπτει τὴν κερδοσκοπικὴ προσ­έγγιση τῆς Οὐάσιγκτον, ποὺ περιφρονεῖ, ἐκ τῶν πραγμάτων, τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ συνειδητὰ τὴν ὑπονομεύει».

Ποῖος ὑπονομεύει τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου;

Συμφώνως πρός ἄρθρον τῆς κ. Λαμπρινῆς Θωμᾶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα thepressproject.gr τῆς 18ης Νοεμβρίου 2019:

«Πρὶν λίγο καιρό, ἐν μέσῳ τῆς κρίσης γιὰ τὸ Οὐκρανικὸ Αὐτοκέφαλο, ἐμφανίστηκε, στὸν κυπριακὸ Τύπο καὶ διάφορα (κυρίως δεξιὰ) μέσα καὶ site στὴν Ἑλλάδα, ἡ ἱστορία μιᾶς «Ρώσικης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» στὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου. Ἡ ὑπόθεση παρουσιαζόταν ὡς Ἀπειλή καὶ Εἰσβολὴ τοῦ Ρωσικοῦ Πατριαρχείου στὰ τῆς Κύπρου, ὡς ἐκβιασμός, γιὰ νὰ μὴ προχωρήσει ἡ Κύπρος στὴν ἀναγνώριση τοῦ Ἐπιφάνιου (Ντουμένκο) τῆς «Αὐτοκέφαλης Οὐκρανικῆς Ἐκ­κλησίας». Ἐξαφανίστηκε γρήγορα, χωρὶς νὰ γίνουν γνωστὲς οἱ λεπτομέρειες περὶ τῆς «ἐκκλησίας» αὐτῆς καὶ ὅσων βρίσκονταν πίσω ἀπὸ τὴν δημιουργία.

Τὴν ἴδια περίοδο, ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς, καὶ ὁ ἄρτι τοποθετηθείς ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, Ἐλπιδοφόρος, καλοῦσαν τὸν Ἐπιφάνιο στὶς ΗΠΑ, γιὰ νὰ τὸν βραβεύσουν μὲ τὸ βραβεῖο Ἀθηναγόρα «γιὰ τὴν προσφορά του στὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπίσκεψής του στὶς ΗΠΑ, ὁ περικυκλωμένος ἀπὸ φασίστες Ἐπιφάνιος, συμμετεῖχε καὶ σὲ στρογγυλὸ τραπέζι, ποὺ ὀργάνωσε ἡ ἀμερικανικὴ Μὴ Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση, μὲ γνωστὸ στόχο τὴν ἀλλαγὴ ἰσορροπιῶν σὴν Εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ σκηνὴ καὶ μὲ τὸ πολὺ νατοϊκὸ ὄνομα «Ἀτλαντικὸ Συμβούλιο».

Συντονιστὴς τῆς συνάντησης ἦταν ὁ διευθυντὴς τοῦ Εὐρασιατικοῦ Κέντρου τοῦ Ἀτλαντικοῦ Συμβουλίου Τζών Χέρμπστ, δραστήριος ἐνορίτης τῆς «Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς», μιᾶς Ἰδιωτικῆς Ἀμερικάνικης Ἐκκλησίας ποὺ Δὲν ἀνήκει στὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας, ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ ἕνα ὄνομα ποὺ εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ συγχίσει, καὶ μάλιστα ἕνα ὄνομα ποὺ ἀνῆκε σὲ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει ἑνωθεῖ πιὰ μὲ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας. Ἐπικεφαλῆς τῆς περίεργης αὐτῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ «μητροπολίτης» Ἀγαθάγγελος (Πασκόφσκι). Καί, ὅλως περιέργως, αὐτὸς ἄνοιξε καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του λειτουργεῖ ἡ «Ρώσικη ἐκκλησία» στὰ Κατεχόμενα, ποὺ ἔγινε θέμα.

Ὁ Τζών Χέρμπστ, σήμερα «σύμβουλος» καὶ «λομπίστας», ἦταν ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὸ Κίεβο τὴν περίοδο τῆς «Πορτοκαλὶ Ἐπανάστασης». Διατηρεῖ στενότατους δεσμοὺς μὲ τοὺς οὐκρανοὺς νεοναζὶ καὶ ἐθνικιστές, ποὺ ἔχουν συγκεντρωθεῖ γύρω ἀπὸ τὸν Ἐπιφάνιο τοῦ «Αὐτοκέφαλου», καὶ εἶναι ἡ βασική τους φωνὴ στὴν Οὐάσιγκτον.

…Ἡ σχέση τοῦ Χὲρμπστ μὲ τὴν Οὐκρανία, οἱ ἐπαφές του μὲ τὸν Ἐπιφάνιο καὶ ἡ προεδρία του στὴν στρογγυλὴ τράπεζα, ὅπως καὶ ἡ σχέση του μὲ τὴν «ρωσικὴ ἐκκλησία ἐξωτερικοῦ» – κατ’ ὄνομα ρωσικὴ- δίνουν ἄλλη βαρύτητα στὴν προσπάθεια νὰ χειραγωγηθεῖ ἡ κυπριακὴ καὶ ἑλληνικὴ κοινὴ γνώμη, μέσα ἀπὸ τὴν κατασκευὴ μιᾶς ψευτορώσικης «ἐκ­κλησίας» καὶ τῶν σχετικῶν εἰδήσεων ποὺ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦ­σαν ἕνα ἀκόμη τρόπο νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ στάση τοῦ Φαναρίου, ποὺ ἀναγνώρισε τὸ φασιστικὸ μόρφωμα τοῦ Ἐπιφάνιου.

…Τὸ ἐρώτημα, τίθεται πλέον ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρα στὴν γεωπολιτικὴ σκακιέρα: Ποιὸς καὶ μὲ ποιὸ σκοπὸ ὑποθάλπει σχίσματα, κατασκευάζει «ὀρθόδοξες ἐκκλησίες», ποιὸς καὶ μὲ ποιὸ σκοπὸ τὶς χρηματοδοτεῖ, ποιὸς τὶς ἐγκαθιστᾶ, σὲ εὐαίσθητες περιοχές, ὅπως ἡ Οὐκρανία καὶ τώρα τὰ Κατεχόμενα; Κατὰ πόσον πρόκειται γιὰ Ἐκκλησίες καὶ ὄχι γιὰ ἕνα ἰσχυρό, νέο μηχανισμό, ἀντίστοιχο ἐκείνων τοῦ ’50 σὲ Ἰσραὴλ καὶ ΗΠΑ, ποὺ ἔγιναν γνωστὲς γιατί ἦταν οἱ πρῶτες; Τόσο ἡ ἰσραηλινὴ ὅσο καὶ ἀμερικάνικη «ἀντικατασκοπεία», ποὺ φαίνεται νὰ ἔχει βάλει ἐδῶ τὸ μακρύ της χέρι, ἔχουν μάθει νὰ καλύπτουν τὰ ἴχνη τους πολὺ καλύτερα ἀπὸ τότε…

Ἡ ἐμφάνιση ἀμερικανῶν πρέσβεων καὶ ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν ὡς «ὑπερασπιστῶν τῆς Ὀρθοδοξίας», μὲ τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ἔχει καταντήσει παράρτημα τοῦ Στέητ Ντηπάρτμεντ, καὶ ἡ ὑπονομευτικὴ γιὰ τὶς κανονικὲς ἐκκλησίες εἴσοδος τῶν ἀνθρώπων τους στὰ Κατεχόμενα, εἰδικὰ στὴν Κύπρο, ὅπου ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἰδιαίτερη, καὶ πολιτική, ἱστορία, δὲν μπορεῖ οὔτε τυχαῖα νὰ θεωρηθεῖ, οὔτε σύμπτωση. Προφανῶς, παρακολουθοῦ­με τὶς πρῶτες (φανερὲς) κινήσεις στὴ γεωπολιτικὴ σκακιέρα τῆς περιοχῆς μας μιᾶς ἐπιχείρησης, ποὺ φέρει μνῆμες ἀπὸ τὴ «Σουζάνα» καὶ τὴν Cointelpro καὶ ποὺ τοποθετεῖ τὴν Ὀρθοδοξία στὸ κέντρο τῶν ἐξελίξεων».

Previous Article

Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Next Article

Ἡ ΔΙΣ δὲν ἀπήντησε

Διαβάστε ακόμα