Τὸ Φανάρι τῶν Σκοπίων

Share:

  Μὲ κατάπληξιν ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁ Πατριάρχης Κων/λεως ἀπέστειλεν ἐπίσημον ἐκπρόσωπον εἰς τὸ συνέδριον τὸ Ἰνστιτούτο Τσίπρα-καὶ τοῦ Ἱδρύματος Ζάεφ! Ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν υἱοθέτησε τὸ «Β. Μακεδονίαν», ἔπειτα ἤρχισε νὰ ἐκδίδη ἐγκυκλίους εἰς τὰ «μακεδονικὰ» καὶ τώρα στηρίζει ἀμετανόητος τούς μειοδότας! Πλήρως ἀντεθνικὴ ἡ συμπεριφορὰ τῶν Φαναριω­τῶν! Παραθέτομεν ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τῆς 23ης Ἰουνίου 2024:

  «Ἐκπροσωπήθηκε ἀπὸ τὸν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα κ. Παντελεήμονα Βίγκα, στὸ Διεθνὲς Συνέδριο μὲ θέμα “Εἰρήνη καὶ βιώσιμη ἀνάπτυξη”,  ποὺ διοργάνωσαν τὸ “Ἰνστιτοῦ­το Ἀλέξη Τσίπρα” καὶ τὸ “Ἵδρυμα Ζόραν Ζάεφ”, τὸ διήμερο 17-18 Ἰουνίου, στὴν Ἀθήνα».

Previous Article

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἀποκαλύπτει…

Next Article

Τελικῶς, τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε εὐθέως οὐνιτικό;