Τὸ ἀκυρωθὲν γεῦμα τῶν συνενόχων

Share:

  Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἡ Ἱεραρχία, ἡ ΠτΔ, ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνησις δὲν ἔκρυψαν τὴν θλῖψιν των διὰ τὸ πολύνεκρον δυστύχημα εἰς Τέμπη. Ἡ ΠτΔ ἐθεώρησε σπουδαῖον νὰ ἀκυρώση καὶ τὸ ἐτήσιον ἐθιμικὸν γεῦμα. Ποῖος ὅμως θὰ ὁμιλήση διὰ τὰς χιλιάδας ἐκτρώσεις; Ποῖος διὰ τὰ θύματα παιδοφθορίας τῶν παπικῶν; Καμίαν θλῖψιν δι’ αὐτά; Ἡ μὲν ΠτΔ εἶναι ὑπέρμαχος τῶν ἐκτρώσεων, οἱ δὲ Ἱεράρχαι οὔτε λέξιν δὲν εἶπαν, ὅταν ὁ  Ὑπ. Μεταφορῶν Καραμανλῆς καθεῖλε τὰς ἀφίσσας διὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀγεννήτου παιδιοῦ… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Βραδυνὴ» τῆς 4ης Μαρτίου 2023:

  «Λόγω τοῦ ἐθνικοῦ πένθους ἡ κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἀκύρωσε τὸ γεῦμα ποὺ παρατίθεται, ἂν καὶ αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει χωρὶς δημοσιότητα. Τὸ γεῦμα αὐτὸ ἔχει μία ἀνώτατη ὑπηρεσιακὴ διάσταση, ἡ ὁποία καὶ κάτω ὑπὸ αὐτὲς τὶς τραγικὲς συνθῆκες θὰ μποροῦσε νὰ «προσφέρει». Οἱ κάμερες καὶ οἱ φωτογραφίες εἶναι ποὺ δὲν χρειάζονται. Καὶ ἂν τοὺς ἐνοχλεῖ τὸ γεῦμα ἀπὸ ὑπερβάλλουσα εὐαισθησία, ἂς βρίσκονταν νὰ συζητήσουν γιὰ τὸ ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ τὴν ὥρα. Ἂν ἀνακουφίζει καὶ ἂν προσφέρει ἐπὶ τῆς οὐσίας ἡ δέηση, μὲ τόσο πολιτειακὸ στόμφο… Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι κοντὰ στοὺς συγγενεῖς καὶ μακριὰ ἀπὸ τὶς κάμερες;».

Previous Article

Πρόεδρος Συρίας: «Το πρόβλημα με την Άγκυρα είναι ότι έχει ιδιαίτερες φιλοδοξίες»

Next Article

Παντελῆ ἀνυποληψίαν τοῦ παπισμοῦ ὁμολογεῖ σημαίνων Καρδινάλιος