«Φανάρι, Ἀθήνα, Λευκωσία μᾶς στηρίζουν μόνο στὰ λόγια»

Share:

Φωτογραφία ἀρχείου – Κονγκό

 

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε Σεραφείμ

Στὴ σύγχρονη ἱστορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς, ὁ ἱστορικὸς θὰ ἀναγράψει ὅτι ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ  Ρῶσοι εἰσβολεῖς ἅλωσαν στὴν κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ  δικαιοδοσία  τοῦ  Πατριαρχείου  Ἀλε­ξ­ανδρείας στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο, ἀφρικανοὺς κληρικούς μας, εἶναι ἐπειδὴ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Σεβ. Φαναρίου κ. Ἀγαθαγγέλου, σταμάτησαν τὰ ἐπιδόματα πρὸς τοὺς ἰθαγενεῖς κληρικούς μας, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν πανελλαδικὸ ἔρανο σ’ ὅλες τὶς ἐνορίες στὴν Ἑλλάδα τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὴν εὐθύνη ὅμως τελικά, μήπως τὴν ἔχει κι ὁ Μακαριώτατος Προκαθήμενός της γιὰ τὴν κατάσταση αὐτή, μήπως εὐθύνη ἔχει καὶ ἡ ΔΙΣ, μήπως εὐθύνη ἔχει καὶ ἡ ΙΣΙ καὶ γιατί ὄχι, μήπως εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ Μητροπόλεις, μήπως εὐθύνη ἔχει καὶ ἡ κάθε ἐνορία, μήπως εὐθύνη ἔχει καὶ ὁ κάθε πιστὸς ποὺ καλεῖται νὰ εἰσφέρει, γιὰ νὰ στηριχθεῖ ἡ Ἱεραποστολικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μάλιστα, γιὰ νὰ δοθοῦν τὰ μικρὰ βοηθήματα ποὺ γιὰ σειρὰ ἐτῶν ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐγκαινίασε ἐδῶ καὶ σειρὰ ἐτῶν, ὅταν Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἦταν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιος, ποὺ τόνιζε ὅτι ¨”μία Ἐκκλησία χωρὶς Ἱεραποστολὴ δὲν ἔχει ἀποστολή”.

Στὸ πρόσφατο Διεθνὲς Συνέδριο ποὺ ἔγινε στὴν γνωστὴ Ἀκαδημία Βόλου μὲ θέμα τὴν Σύγχρονη Ὀρθόδοξη Ἱεραποστολή, δὲν ἔγινε οὐδεμία ἀναφορὰ στὴν καταγραφὴ τῆς σύγχρονης Ἱεραποστολικῆς δράσης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, οὔτε ἀναφορὰ στὰ ὑφιστάμενα μεγάλα προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε, καὶ φυσικὰ οὔτε σὲ προτάσεις γιὰ τὴ στήριξη τῆς Ἱεραποστολικῆς μας διακονίας καὶ τὴ συν­εργασία τῶν Τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή.

Μὲ λύπη μου διαπίστωσα ἐπίσης, ὅτι, ὅταν εἰσέβαλαν οἱ Ρῶσοι στὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μόνο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ οἱ Ἐκκλησίες τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ἑλλάδος μᾶς στήριξαν, ἀλλὰ κι αὐτὲς μόνο στὰ λόγια. Στὴ πράξη οὐδὲν ἔπραξαν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς στηρίξει ἐμπράκτως, ἂν ἡ Ἀποστολικὴ Διακονία φρόντιζε νὰ δίνει τὰ ἐπιδόματα τῶν ἰθαγενῶν κληρικῶν μας ποὺ σταμάτησε νὰ δίνει, ποὺ κανονικὰ δὲν ἔπρεπε, γιατί εἶναι οἱ ἔρανοι ποὺ δίνουν οἱ ἁπλοὶ πιστοὶ κάθε χρόνο στὶς ἐνορίες τους τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπίσης, ἂν ἤθελαν νὰ στηρίξουν πραγματικὰ τὴν Ἀλεξανδρινὴ Ἐκκλησία νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν εἰσβολὴ τῶν Ρώσων στὴν Ἀφρική, θὰ ἔπρεπε, τὸ τετραόροφο κτίριο στὶς Βρυξέλλες ποὺ χάρισε ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, νὰ δινόταν ἄχρι καιροῦ, στὸ Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας γιὰ νὰ ἐνοικιάζεται καὶ νὰ ἔχει ἕνα εἰσόδημα νὰ πληρώνει τοὺς ἰθαγενεῖς κληρικούς του καὶ νὰ μὴ πέφτουν θύματα ἐκμετάλλευσης τῶν Ρώσων νὰ τοὺς ἀκολουθοῦν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ψωμὶ καὶ νερὸ νὰ δώσουν στὰ παιδιά τους καὶ φυσικὰ νὰ πληρώσουν δίδακτρα νὰ πηγαίνουν τὰ παιδιά τους στὸ σχολεῖο, ὅταν ἀρρωστοῦν νὰ μὴ μποροῦν νὰ τὰ πάρουν στὸ γιατρὸ καὶ νὰ τοὺς ἀγοράσουν φάρμακα.

Τὰ σχόλιά μου εἶναι προσωπικά, εἶναι ὅμως πραγματικά, περιγράφοντας τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους.  Τίς  ἐπίσημες θέσεις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας τὶς ἐκφράζει ἐν Συνόδῳ ὁ Ἀλεξανδρινὸς Προκαθήμενός μας κ. Θεόδωρος.

Previous Article

Ἡ δημοσία τηλεόρασις ὑβρίζει τὸν Ἀρχιεπίσκοπον

Next Article

Ὁ Μεσογαίας ἀνακινεῖ τὸ σιναϊτικὸν ζήτημα;