Χαιρεκακοῦν οἱ Τοῦρκοι διὰ τὴν ὑπογεννητικότητα εἰς Θράκην!

Share:

   Πανηγυρίζουν οἱ Τοῦρκοι βλέποντας τὴν δραματικὴ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ ἰδιαίτερα στὴν εὐαίσθητη ἐθνικὰ Θρᾴκη! Δεῖτε τὴν ἀνησυχητικὴ εἴδηση: «Τρίβουν τὰ χέρια τους οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἡ Θρᾴκη γερνάει – γράφει ἡ Μιλιέτ! Σύμφωνα μὲ μελέτες ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας γερνάει. Μελέτες δείχνουν ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας γερνάει. Μὲ τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ θνησιμότητας, τὴν Ἀθήνα ἀκολουθεῖ ἡ περιοχὴ τῆς Δυτικῆς Θρᾴκης, ἡ ὁποία εἶναι ἡ παλαιότερη κατοικημένη περιοχή, γράφει ἡ τουρκικὴ Μιλιέτ, τρίβοντας τὰ χέρια τους ποὺ ἡ Θρᾴκη γερνάει! “Ὁ κ. Ζαφείρης εἶπε ὅτι ὁ πληθυσμὸς τῆς Θρᾴκης γερνάει καὶ ὅτι, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση χρειάζονται ἐνθαρρυντικὰ μέτρα, ὥστε τὰ νέα ζευγάρια νὰ ἀποκτήσουν περισσότερα παιδιά”. Βάσει τῶν μετρήσεων τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια ὁ κος Ζαφείρης καταγράφει στὴν Ξάνθη περισσότερους νέους κατοίκους καὶ στὴ Ροδόπη περισσότερους γερασμένους κατοίκους. Ἐπίσης, στὴ Θρᾴκη σημειώνεται τὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ θνησιμότητας στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὴν Ἀθήνα, ὅπως ἔκανε γνωστό. Δηλώνοντας ὅτι θὰ πραγματοποιήσουν μελέτη ποὺ θὰ ἀποκαλύψει τὰ αἴτια τῆς αὔξησης τοῦ ποσοστοῦ θνησιμότητας στὴν περιοχὴ τὸ ἑπόμενο διάστημα, ὁ κ. Ζαφείρης ἀνέφερε ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας θὰ παρουσιαστοῦν στὸν Δῆμο καὶ στὴν κρατικὴ διοίκηση ἐντὸς δύο ἐτῶν. Παρεμπιπτόντως, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια Θεσσαλίας καὶ Πάτρας, ἔχουν ἀνακοινωθεῖ κάποια στοιχεῖα, λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἀπογραφὴ ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα πέρυσι . Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, αὔξηση πληθυσμοῦ σημειώθηκε μόνο σὲ 13 ἐπαρχίες σὲ ὅλη τὴ χώρα, ἐνῷ ὁ πληθυσμὸς μειώθηκε σὲ 61 ἐπαρχίες. Ἡ μεγαλύτερη αὔξηση πληθυσμοῦ σημειώθηκε στὴν Κῶ μὲ 10,5 τοῖς ἑκατὸ καὶ ἡ ταχύτερη μείωση σημειώθηκε στὰ Γρεβενὰ μὲ 16 τοῖς ἑκατὸ» (Ἱστ. Πενταπόσταγμα)! Σὲ αὐτὴ τὴν ἐγκληματικὴ κατάσταση μᾶς ὁδήγησαν οἱ κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν! Κώφευσαν ἀπὸ τὴν πρόβλεψη τοῦ μακαρίτη Τούρκου Ὀζάλ: «τὴν Ἑλλάδα θὰ τὴν κατακτήσουμε μὲ τὴν ὑπογεννητικότητά της»!

Previous Article

Κραυγή απόγνωσης από την ηρωίδα Κυρά του Δέλτα για τον Έβρο

Next Article

Ο Γεωπολιτικός Μετασχηματισμός , η ενεργητική Τουρκία και τα Ελληνικά σύνδρομα