Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά καταδικάση τήν κατάληψιν τῆς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Share:

Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεολόγος

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν Κύριλλος τό Σάββατο 11/3, ὅπως ἀναφέρθηκε στό ἱστολόγιο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, ἔστειλε μηνύματα σέ θρησκευτικούς καί πολιτικούς ἡγέτες τοῦ κόσμου, καλώντας τους νά ἀποτρέψουν τίς οὐκρανικές ἀρχές νά ἐκδιώξουν τούς μοναχούς τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων ὑπάγεται διοικητικά στήν κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ὑπό τόν Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο.

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ τῶν ἄλλων στό μήνυμά του ἀναφέρει ὅτι «Εἶναι λυπηρό τό γεγονός ὅτι, ὅταν ἡ κρατική ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας δηλώνει τήν δέσμευσή της στούς δημοκρατικούς κανόνες, τόν εὐρωπαϊκό τρόπο ἀνάπτυξης, τόν σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί ἐλευθεριῶν, τήν ἴδια στιγμή αὐτά τά δικαιώματα καί ἐλευθερίες νά παραβιάζωνται μέ τόν πιό κατάφωρο τρόπο». Ταυτόχρονα ὁ Ρῶσος Πατριάρχης ἔκανε ἔκκληση στούς ἡγέτες «νά καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, γιά νά ἀποτρέψουν τό ἀναγκαστικό κλείσιμο τῆς Λαύρας, τό ὁποῖο θά ὁδηγήση στήν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων ἑκατομμύριων Οὐκρανῶν πιστῶν στήν ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς ἔκφρασης, τό ὁποῖο ἐγγυᾶται τό Σύνταγμα τῆς Οὐκρανίας, καθώς καί ἔγγραφα, ὅπως ὁ Χάρτης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ἡ Οἰκουμενική Διακήρυξη τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἡ Διακήρυξη γιά τήν ἐξάλειψη κάθε μορφῆς μισαλλοδοξίας καί διακρίσεων στήν βάση θρησκείας ἤ πεποιθήσεων καί πολλές ἄλλες πράξεις διεθνοῦς σημασίας», τόνισε ὁ Πατριάρχης Κύριλλος.

Ἡ κρατική ἡγεσία τῆς Οὐκρανίας, σύμφωνα μέ τό ἱστολόγιο τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, ἔχει διατάξει τούς μοναχούς νά ἐγκαταλείψουν τά κτήρια τῆς Μονῆς καί κάθε περιουσιακό στοιχεῖο της, τά ὁποῖα θά ἀποτελοῦν, ὅπως δήλωσε, κρατική ἰδιοκτησία τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν 29η Μαρτίου 2023. Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ δίωξη τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ξεκίνησε στά τέλη τοῦ προηγουμένου ἔτους καί στίς ἀρχές τοῦ Ἰανουαρίου 2023 οἱ κρατικές ἀρχές ἀπαγόρευσαν τήν πρόσ­βαση στούς μοναχούς στόν καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί στήν τράπεζα τῆς Λαύρας. Τήν ἴδια στιγμή στήν Λαύρα ἄρχισαν νά τελοῦνται οἱ ἀκολουθίες ἀπό τούς ἱερεῖς τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐπιφανίου. Ἡ κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μέ δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Κλήμεντος, ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος ἐνημέρωσης καί ἐκπαίδευσης, ἔχει τονίσει ὅτι δέν ὑπάρχουν νομικοί καί ἠθικοί λόγοι γιά τήν ἔξωση τῶν μοναχῶν ἀπό τήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων.

Μῖσος πρός ὁ,τιδήποτε πραγματικά Ὀρθόδοξον καί κανονικόν

Μέ τίς ἐνέργειές του τό καθεστώς τοῦ προέδρου Ζελένσκι κατά τῆς Λαύρας, ἡ ὁποία θεωρεῖται τό σπουδαιότερο Ὀρθόδοξο προσκύνημα τοῦ σλαβικοῦ κόσμου, ἀλλά καί γενικότερα οἱ διώξεις κατά τῆς κανονικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀντιπαράθεση ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς βασικότερες προτεραιότητες τοῦ προέδρου Ζελένσκι.

Παρ’ ὅτι ἡ Σύνοδος τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας ἐνέκρινε τίς σχετικές τροποποιήσεις καί προσθῆκες στό καταστατικό της τόν Μάϊο τοῦ 2022 “γιά τήν πλήρη αὐτονόμηση καί ἀνεξαρτησία της” ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχας, ἀλλά καί ἡ ἔκκληση τοῦ Μητροπολίτη Ὀνουφρίου πρός τόν πρόεδρο Πούτιν νά σταματήση τόν πόλεμο, τό καθεστώς Ζελένσκι ἀποδεικνύεται ἰδιαίτερα ἐχθρικό πρός τήν κανονική Ἐκκλησία τοῦ Μητροπολίτη Ὀνουφρίου. Καταδεικνύεται ὅτι διακατέχεται ἀπό μεγάλο μῖσος πρός ὁ,τιδήποτε εἶναι πραγματικά Ὀρθόδοξο καί κανονικό. Μήπως τελικά τό καθεστώς τοῦ Κιέβου δέν εἶναι ἁπλά ἕνα ναζιστικό καθεστώς, ὅπως κατηγορεῖται, ἀλλά κάτι περισσότερο; Ἀφοῦ ἀκόμα καί οἱ Ναζί κατά τήν διάρκεια τοῦ Β΄ Παγκοσμίου πολέμου δέν εἶχαν ἀπαγορεύσει τήν κανονική λειτουργία τῆς Ὀρθόδοξης Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας.

Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγη ὅτι στήν ἱστορία τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου ὑπάρχουν πολλές ἀναφορές γιά προσπάθειες κατάληψής της, ὄχι μόνον στά χρόνια τῶν σοβιετικῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν διώξεων, ἀλλά καί νωρίτερα. Κατά τήν δεκαετία τοῦ 1590 μάλιστα οἱ πολωνο-λιθουανοί Οὐνίτες προσπάθησαν νά καταλάβουν τήν Λαύρα καί οἱ πατέρες τῆς Μονῆς τήν περίοδο ἐκείνη  εἶχαν προβάλει ἔντονη ἀντίσταση καί εἶχαν ὑπερασπισθῆ τήν Μονή ἀκόμη καί μέ τά ὅπλα.

Ἐπίσης, πρόσφατα ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Οὐνιτῶν Svyatoslav Shevchuk σέ δήλωσή του στήν “Ukrainian Pravda” εἶχε δηλώσει ὅτι οἱ Οὐνίτες ἔχουν δικαίωμα νά προσεύχωνται στό ἱερό τῆς Λαύρας τοῦ Pochaiv, δηλαδή ὁ Οὐνίτης προκαθήμενος θεωρεῖ δικαίωμά του τήν μόλυνση ἀπό τούς Οὐνίτες τοῦ ὀρθοδόξου ἱεροῦ.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς πρωτοπόρος τῆς Ὀρθοδοξίας ὀφείλει νά μή σιωπήση

Ἡ κανονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας σέ ἀνακοινώσεις της καλεῖ τόν πιστό ὀρθόδοξο λαό τῆς Οὐκρανίας νά ἐντείνη τόν ἀγώνα τῆς προσευχῆς ἀλλά καί νά ἀγωνισθῆ γιά τήν προστασία τῶν ἐκκλησιῶν καί μονῶν τῆς χώρας μέ κάθε νόμιμο τρόπο. Σημειώνει μάλιστα ὅτι ἡ Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά καί ἐκκλησιαστική ἱστορία ἔχει ἀποδείξει ὅτι «ὁ Θεός οὐ μυκτηρίζεται», τονίζοντας ὅτι καθ’ ἱερόσυλος πού καταπάτησε τά ἱερά καί διέπραξε ἱεροσυλία καί βλασφημία σέ ἱερά σεβάσματα, ἐάν δέν μετανοήση, ἡ τιμωρία ἀπό τόν Θεό θά εἶναι ἰδιαίτερα βαρειά.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀντικανονικά ἔχει ἀναγνωρίσει τήν σχισματική Ἐκκλησία τοῦ Μητροπολίτη Ἐπιφανίου. Γιά τόν λόγο αὐτό τουλάχιστον ἔχει ὑποχρέωση νά συμπαρασταθῆ στήν νέα δοκιμασία τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ἀφοῦ τά Δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συνεχίζουν νά μνημονεύουν τόν κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου Ὀνούφριο. Ἡ πράξη τῆς κρατικῆς ἡγεσίας τῆς Οὐκρανίας, νά ἐκδιώξη τούς πατέρες καί νά καταλάβη τήν Λαύρα καί τήν περιουσία της ἀποτελεῖ παράνομη πράξη ὄχι μόνον μέ τά κοσμικά κριτήρια ἀλλά καί τά ἐκκλησιαστικά.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς πρωτοπόρος τῆς Ὀρθοδοξίας ὀφείλει νά μή σιωπήση καί νά ἀποκηρύξη παρόμοιες πράξεις βίας. Σημειώνουμε μέ ἔμφαση καί τό τονίζουμε ὅτι οἱ ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι οὐδέποτε ἀσκοῦν βία ἤ ὀργανώνουν διωγμούς. Οὐδέποτε στά 2000 χρόνια ἡ Ἐκκλησία, οἱ Πατέρες καί οἱ Ἅγιοι ἄσκησαν σωματική βία, κυνήγησαν, σκότωσαν ἀκόμη καί αἱρετικούς ἤ ἀλλόδοξους. Αὐτό ἀποτελεῖ κριτήριο ἀληθείας γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Οἱ παπικοί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ, καταλαμβάνοντας τά Ἱεροσόλυμα σφαγίασαν 70.000 Ἄραβες καί ἀμέτρητους Ἑβραίους, γιά νά μή θυμίσουμε τά αἴσχη τῶν ὀκτώ ἐπαίσχυντων σταυροφοριῶν, τήν κατάληψη τῆς Βασιλεύουσας καί τήν ἀφαίρεση μυρίων ἱερῶν σκευῶν, ἀντικειμένων καί τά λοιπά πού εἶναι κατάσπαρτα στίς κλεπταποδόχες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οἱ Ὀρθόδοξοι ἀντιδροῦν ἔναντι τῶν ἀλλοδόξων καί ἀλλοθρήσκων μέ ἕνα τρόπο, καταρρίπτουν τά ἐπιχειρήματά τους μέ τόν λόγο καί τούς καταδικάζουν ὡς σχισματικούς ἤ αἱρετικούς καί δέν προκαλοῦν καμία ἐγκληματική ἐπίθεση ἐναντίον τους.

Παρενθετικά σημειώνουμε πώς τό ψεύτικο πολιτικό κατασκεύασμα τοῦ Ντουμένκο (Ἐπιφανίου) δέν διαθέτει οὔτε εὐσεβές ποίμνιο οὔτε φυσικά μοναστήρια καί μοναχούς. Τό ἐμφανιζόμενο ποίμνιό του εἶναι ἄνθρωποι θρησκευτικά ἀδιάφοροι, προσ­κολλημένοι στήν πολιτική πλατφόρμα τῆς ἐξουσίας τῶν Ναζί, ἀκόμη καί οἱ φερόμενοι ὡς ἐπίσκοποι στήν θέα τους προκαλοῦν τόν γέλωτα. Ἀντίθετα ἡ κανονική Ἐκκλησία τοῦ Ὀνουφρίου διαθέτει εὐσεβεῖς πιστούς, κληρικούς καί μοναστήρια.

Κατά τά χρόνια τῆς φοβερῆς Σοβιετίας οἱ περίφημες Λαῦρες εἶχαν κρατικοποιηθῆ, ἐκδιωχθῆ οἱ μοναχοί καί εἶχαν μετατραπῆ σέ μουσεῖα καί πολιτιστικούς χώρους, τό ἴδιο καί ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων, κάτι ἀνάλογο πού προσπαθεῖ νά διαπράξη καί τό σημερινό καθεστώς Ζελένσκι. Συγκεκριμένα ἡ Λαύρα τῶν Σπηλαίων ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία μέ τήν μέριμνα τοῦ νῦν σχισματικοῦ Μητροπολίτη Φιλαρέτου.

Τέλος, ὅσους ναούς καταλαμβάνουν οἱ ἀχειροτόνητοι ἀδυνατοῦν νά τούς συντηρήσουν ἐλλείψει ποιμνίου, ἔτσι οἱ πιστοί ἀνεγείρουν νέες ἐκκλησίες. Τό ἴδιο θά συμβῆ καί στήν Λαύρα, δέν θά ἔχουν μοναχούς, ἐάν βέβαια καταφέρουν νά ἐκδιώξουν τούς πατέρες παρά τό αἷμα καί τά δάκρυα. Εὐελπιστοῦμε ὅτι θά ἀποτύχουν, ὅπως καί παλαιότερα καί ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν θά σιωπήση.

Previous Article

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΡΑΝΙΟΥ ΥΠΟ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ!

Next Article

Παρίσι: Διαμαρτυρία των Ελλήνων για την εγκατάλειψη των ΤΕΓ