Ἡ Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα ὑπεδέχθη τὸν Αὐστραλίας

Share:

Μετὰ ἀπὸ πρόσκλησιν τοῦ Ἡγουμένου π. Τύχωνος ὁ Αὐστραλίας κ. Μακάριος ἐλειτούργησε κατὰ τὴν πανήγυριν τῆς Ἱ. Μονῆς, φέρων τρία ἐγκόλπια, δὲν ἐτέθησαν ὅμως καὶ τρεῖς «Ἀμνοί», ὅπως κατὰ τὴν πρόσφατον παναυστραλιανὴν ἱερατικὴν σύναξιν. Συμφώνως πρὸς τὴν ἠλεκτρονικὴν ἐφημερίδα τῆς Ἱ. Ἀ. Αὐστραλίας «Τὸ Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας» τῆς 19ης Δεκεμβρίου 2022:

«Ἡ Ἱερὰ Πατριαρχικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Σταυρονικήτα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, πανηγύρισε (μὲ τὸ ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο) ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ προστάτου της, Ἁγίου Νικολάου Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ. Τῆς πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας προέστη ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας κ. Μακάριος, ὁ ὁποῖος πραγματοποιεῖ καὶ τὴν πρώτη του ἐπίσκεψη στὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπὸ τὴν ἐκλογή του στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας. Στὴν πανήγυρι τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα συμμετεῖχαν ἡγούμενοι Μονῶν τοῦ Ἄθωνος καὶ πολλοὶ προσ­κυνητές».

Previous Article

Ὁ «γρῖφος» τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ὙπΕξ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος

Next Article

Πρόωρη λήξη τῆς ἐπίσκεψης τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν στό Ἅγιον Ὄρος