Ἰδού, τί προσφέρει ὁ Ἀρκαλοχωρίου

Share:

Ὁ Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου συν­οψίζει τὴν «προσφορὰν» νέου βιβλίου τοῦ Ἀρκαλοχωρίου. Τί θὰ ἔλεγον ὅμως οἱ Ἅγιοι Πατέρες διὰ τὴν «πρωτειομανίαν»; Τί θὰ ἐφώναζον οἱ Μακεδονομάχοι διὰ τὴν Ἀχρίδα; Δικαιολογοῦνται ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐθνικὰ ἐγκλήματα, ἐπειδὴ αὐτὸ προστάζει  ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς»;Παραθέτομεν ἀποσπάσματα τῆς βιβλιοπαρουσιάσεως, ὡς ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 22ας Δεκεμβρίου 2023:

«Κυκλοφόρησε προσφάτως τὸ νέο βιβλίο τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καὶ Βιάννου κ.κ. Ἀνδρέα Νανάκη ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΧΡΙΔΩΝ (1018) ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΧΡΙΔΟΣ (2022)…

Προλογίζει ὁ κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνης. Μεταξὺ ἄλλων ἐπισημαίνει ὅτι: «Τὸ ἐγχείρημα τῆς ἱστορικῆς καταγραφῆς γεγονότων, τῶν ὁποίων ἡ ἀλληλουχία, ἡ διαδοχή, ἡ ἐμπλοκὴ καὶ ἡ σύνδεσή τους συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν ἀναδιαμόρφωση τοῦ βαλκανικοῦ χάρτη, εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ περίπλοκο καὶ παρακινδυνευμένο… Ὁ λόγος τοῦ συγγραφέα εἶναι ἑνωτικός, συγκαταβατικός, ἐμφορούμενος ἀπὸ ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη, φορέας τῆς προσδοκίας καὶ τῆς ἐλπίδας τῶν Ἑλλήνων «…νὰ οἰκοδομηθεῖ τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν τῆς Β. Μακεδονίας σὲ ρεαλιστικὸ καὶ ἀληθινὸ ὑπόβαθρο..». Πέρα καὶ ἔξω ἀπὸ ἀφορισμοὺς καὶ ἐθνικιστικοὺς ρητορισμούς, μᾶς προτρέπει, ἐπικαλούμενος τὸ κοινὸ θρησκευτικό μας ὑπόβαθρο, νὰ προσεγγίζουμε τὶς ἐθνικὲς ὑπερβολὲς τοῦ νέου κράτους τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας «…μὲ εἰρηνικὴ καὶ ἀλληλέγγυα ματιά..»…

Ἀξιοσημείωτον ὅτι ὁ σεπτὸς καὶ διακριτικὸς Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, πάντοτε δράττεται τῆς εὐκαιρίας νὰ καταδείξει ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ἑνότητα οἰκοδομεῖται πέριξ τοῦ «ἐν ἡμῖν Πρώτου»! Τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου».

Previous Article

Στον ΨευδοΣκοπίων ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου Ανδρέας

Next Article

Θὰ συνώδευεν ὁ ἱ. Χρυσόστομος τὸν Μάρξ;