«Ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη στοὺς ἀνεμβολίαστους»

Share:

Πληθαίνουν αἱ κριτικαὶ φωναὶ ἀνθρώπων κατὰ τῶν ἐμβολίων. Ἂς τὰς ἀφουγκρασθοῦν Μητροπολῖται, οἱ ὁποῖοι ἠπείλησαν ἱερεῖς ἢ μετέτρεψαν ἱ. ναοὺς εἰς κέντρα ἐμβολιασμοῦ. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «ellas21.com» τῆς 7ης Νοεμβρίου 2022:

«Ὁ Αὐστραλὸς σεναριογράφος καὶ κινηματογραφικὸς παραγωγὸς Del Bigtree μίλησε δημοσίως γιὰ τοὺς ἀνεμβολίαστους ποὺ τὰ τελευταῖα δύο χρόνια ἔχουν τραβήξει τὰ πάνδεινα κι ὅμως ἀντιστάθηκαν ἡρωικὰ στὴν ὑγειονομικὴ δικτατορία…

Μεταξὺ ἄλλων εἶπε: Ἂν ὁ ἰὸς Covid 19 ἦταν πεδίο μάχης, τότε αὐτὸ θὰ ἔκαιγε ἀκόμα ἀπὸ τὰ σώματα τῶν ἀνεμβολίαστων. Εὐτυχῶς τὰ πράγματα ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἐξομαλύνονται, ἀλλὰ οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι οἱ ἥρωές μας τῶν τελευταίων δύο ἐτῶν, γιατί  χάρη σ’ αὐτοὺς ἔχουμε μία ὁμάδα ἐλέγχου σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἐμβολιασμένους, κάτι ποὺ μᾶς ἐπιτρέπει νὰ δοῦμε ὅλες τὶς ἐλλείψεις καὶ τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων. Καὶ συνειδητοποιοῦμε ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι εἴμαστε τὸ μεγάλο παγκόσμιο πείραμα…

Ὡστόσο, οἱ ἀνεμβολίαστοι ἔχουν ὑποστεῖ πολυάριθμα βάσανα, οὐλὲς καὶ πληγές, γιατί εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ ἄτομα ποὺ προσπαθήσαμε νὰ συντρίψουμε νοητικά.

Βέβαια, κανεὶς δὲν θέλει νὰ ὁμολογήσει ὅσα κάναμε κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων καὶ κανεὶς δὲν θέλει νὰ ἀποκαλύψει ὅσα ἔπραξε ἡ ἐπιστήμη.

Πολλοὶ αὐτοαποκαλούμενοι εἰδικοὶ τῆς ὑγείας καὶ πρόσωπα τῆς ἐξουσίας στὴν Αὐστραλία (καὶ παγκοσμίως) ἔχουν παραδεχθεῖ ὅτι ὁ σκοπός τους ἦταν νὰ κάνουν ἀνυπόφορη τὴν ζωή τῶν ἀνεμβολίαστων στὴν δουλειά, στὶς φιλίες, μέσα στὴν ἴδια τους τὴν οἰκογένεια, προκειμένου νὰ ὑποκύψουν.

Τὸ εὐχαριστιόμασταν ποὺ τοὺς κάναμε ἀποδιοπομπαίους τράγους τοὺς ἀνεμβολίαστους, γιατί μετὰ ἀπὸ τόσους μῆνες καθοδήγησης ἀπὸ τὴν τυφλὴ ἐξουσία, θέλαμε ὁπωσδήποτε νὰ βρίσουμε καὶ νὰ κάψουμε κάποιον στὴν πυρά…

Ὁ πόλεμος κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων τελείωσε, καὶ τοὺς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη καὶ ἀναγνώριση γιὰ τὴν συμπεριφορά τους.

Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα συνεχίζεται ἀνεμπόδιστα ὁ πόλεμος κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων, οἱ ὑγειονομικοὶ ποὺ ἀντιστάθηκαν εἶναι γιὰ μῆνες ἐκτὸς τοῦ συστήματος ὑγείας, ἀπλήρωτοι καὶ βασανισμένοι, ἐνῷ καὶ οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐργαζόμενοι εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουν ἕνα τέστ τὴν ἑβδομάδα, ἂν θέλουν νὰ πᾶνε στὴν δουλειά.

Προφανῶς, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ἐξουσία δὲν ἔφτασε ἀκόμα στὸν στόχο της ποὺ εἶναι ἡ νοητική, ἐπαγγελματικὴ καὶ κοινωνικὴ συντριβὴ τῶν ἀνεμβολίαστων Ἑλλήνων…».

Previous Article

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι το σύγχρονο ισοδύναμο του Παπικού αφορισμού

Next Article

Βάση δεδομένων ΠΟΥ VigiAccess: νεώτερα δεδομένα