Ὁ Νεοελληνισμός τοῦ 19ου αἰῶνος καί ὁ Ἀπόστολος Μακράκης

Share:

   Τήν Δευτέρα 24.4.2023 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τον  κ. Λέοντα Μπράγκ, θεολόγο, μέ θέμα: «Ὁ Νεοελληνισμός τοῦ 19ου αἰῶνος καί ὁ Ἀπόστολος Μακράκης»

 

 

=======================================================================

  Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφῆς (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=======================================================================

Previous Article

«Τι συμβαίνει μέ τά Ἱερά Ἡσυχαστήρια; Ἱστορικό τοῦ θεσμοῦ καί ἡ σημερινή προσπάθεια κατάργησής τους»

Next Article

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος: Γιά τήν νοητή ἀνάβασή μας στόν οὐρανό