Ὁ Σεβ. Κονίτσης διὰ τὰ Τέμπη

Share:

  Πνευματικὴ πράγματι ἡ τοποθέτησις τοῦ Σεβασμιωτάτου σχετικὰ μὲ τὰ τραγικὰ γεγονότα. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «youthimdpk.blogspot. com» τῆς 22ας Μαρτίου 2023:

  «Ἐδίδασκε κάποια μέρα ὁ Κύριος καὶ τὴν ὥρα ἐκείνη παρουσιάστηκαν κάποιοι καὶ τοῦ εἶπαν: Δάσκαλε, ἔμαθες τί ἔγινε. Δὲν μίλησε ὁ Κύριος, ἄκουγε. Εἶχαν ἔλθει ἀπ’ τὴν Γαλιλαία κάποιοι νὰ προσφέρουν θυσίες στὸ Ναὸ τοῦ Σολομῶντος. Καὶ ἐπειδή, φαίνεται, εἶχαν κάποια διένεξη μὲ τὸν Πιλᾶτο, ἔστειλε στρατιῶτες καὶ τοὺς κατέσφαξαν καὶ τὸ αἷμα τους ἀνακατεύτηκε μὲ τὸ αἷμα τῶν θυσιῶν. Ὁ Κύριος δὲν ρώτησε ἀπὸ ποιὰ πόλη ἦσαν,πόσοι ἦσαν, τί εἶχαν κάνει; Τίποτα ἀπ’ αὐτά. Λέει, ἐσεῖς νομίζετε ὅτι αὐτοὶ ποὺ σφαγιάσθησαν, ἦταν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους;  Ὄχι. Ἀλλὰ ἂν δὲν μετανοήσετε, σᾶς λέω ὅτι τὰ ἴδια θὰ πάθετε καὶ ἐσεῖς. Καὶ ἐπρόσθεσε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος.  Ἢ ἀκόμη ἐκεῖνοι  στὴν πηγὴ τοῦ Σιλωάμ, ποὺ εἶχαν πάει γιὰ κάποιο λόγο καὶ ἔπεσε ἐπάνω τους ὁ πύργος τοῦ Σιλωάμ, γκρεμίσθηκε, δηλαδή, καὶ τοὺς σκότωσε. Δεκαοκτὼ (18). Αὐτοὶ νομίζετε ὅτι ἦταν χειρότεροι ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ὄχι. Ἀλλὰ ἐὰν δὲν μετανοήσετε, σᾶς βεβαιώνω, ὅτι τὰ ἴδια θὰ πάθετε.

  Ἔτσι, λοιπόν, ἀπὸ αὐτὴν τὴν μικρὴ περικοπή, ἡ ὁποία φέρνει στὸ μυαλό μας τὸ δυστύχημα στὰ Τέμπη, ποὺ ἔγινε τώρα αὐτὲς τὶς ἡμέρες, καὶ εἶναι γενικὸ θέμα συζητήσεων, μποροῦμε νὰ βγάλουμε μεταξὺ τῶν ἄλλων δύο (2) διδάγματα :

  Τὸ πρῶτον εἶναι, νὰ μὴ μεταφέρουμε πληροφορίες, γιὰ τὶς ὁποῖες δὲν εἴμαστε σίγουροι.  Γιατί αὐτὸν τὸν καιρὸ ἀκούστηκαν τὰ “χίλια – δυὸ” ὅπως πληροφοροῦ­μαι, καὶ ἀπὸ τὶς τηλεοράσεις καὶ τὸ ραδιόφωνο, γίνονται οὐσιαστικὰ δίκες, καὶ ὁ καθένας λέει “τὸ κοντό του καὶ τὸ μακρύ του”. Ἀλλὰ ἡ δικαιοσύνη δὲν ἔχει ἀποφανθεῖ ἀκόμη.  Γι’ αὐτό, λοιπόν, νὰ εἴμαστε συγκρατημένοι.

  Καὶ τὸ κυριότερο, τὸ δεύτερο, εἶναι νὰ λέμε στὸν ἑαυτό μας : – Ἐὰν μοῦ εἶχε τύχει ἐμένα αὐτὸ τὸ γεγονός, καὶ μὲ ἔπαιρνε ὁ Θεὸς ἀπ’ αὐτὴ τὴν ζωή, τί θὰ τοῦ ἔλεγα, ὅταν θὰ πήγαινα ἐκεῖ πάνω;  Αὐτὸ εἶναι. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς πολυαπασχολεῖ. Νομίζουμε ὅτι οἱ ἄλλοι τὸ ἔπαθαν. Ἔ, ἐντάξει τὸ ἔπαθαν, τὸ ἔπαθαν. Τελείωσε. Ἐμεῖς δὲν θὰ τὸ πάθουμε. Ἔχουμε αὐτήν, δυστυχῶς, τὴν νοοτροπία, ὅτι αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς ἄλλους, ὄχι γιὰ ἐμᾶς. Ὅμως, ἡ πραγματικότητα εἶναι ἀλλοιώτικη. Τὰ πράγματα μᾶς λένε αὐτὰ ποὺ διαβεβαίωσε ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅτι, “ἐὰν μὴ μετανοήσητε, πάντες ὁμοίως  ἀπολεῖ­σθε”. (Λουκᾶ ιγ΄, 5). Τὸ ἴδιο τέλος θὰ ἔχετε ὅλοι ἐσεῖς».

Previous Article

Μητρ. Μεσσηνίας: «τὸ ἐπέβαλε ἡ Κυβέρνηση…»

Next Article

Ἡ Διαθήκη τοῦ φιλοπτώχου μακαριστοῦ Ἠλείας Γερμανοῦ