Ὁ ἀνύπαρκτος μῦθος τοῦ Ἀμερικῆς

Share:

Ἐγκώμια γράφονται ἀπὸ τὸν τύπον διὰ τὴν συμμετοχὴν τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς εἰς διαδήλωσιν κατὰ τῶν ρατσιστικῶν ἐπιθέσεων εἰς τὰς ΗΠΑ, παραλληλίζοντα τὴν κίνησιν αὐτὴν μὲ τὴν ἀπόφασιν τοῦ κυροῦ Ἰακώβου Κουκούζη νὰ συμπαρασταθῆ εἰς τὸν Μάρτιν Λοῦθερ Κίνγκ. Ὡς ἀναφέρει ἡ ἐφημερὶς «Καθημερινή» τῆς 5ης Ἰουνίου 2020:

«“Black lives matter”. Αὐτὸ ἀνέφερε τὸ πανὸ ποὺ κρατοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, ὁ ὁποῖος τὴν Τετάρτη διαδήλωσε στοὺς δρόμους τοῦ Μπρούκλιν, ζητώντας ἰσοπολιτεία, ἰσονομία καὶ δικαιοσύνη. Ἡ πρωτοβουλία του προκάλεσε θετικότατα σχόλια στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, μὲ πολλοὺς νὰ μιλοῦν γιὰ ἀληθινὸ ἐκκλησιαστικὸ ἡγέτη παγκοσμίου κύρους, ἕναν ἡγέτη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ σωστὴ πλευρὰ τῆς ἱστορίας.

Ἡ δολοφονία τοῦ Ἀφροαμερικανοῦ Τζὸρτζ Φλόιντ ἀπὸ λευκοὺς ἀστυνομικοὺς στὴ Μινεάπολη σόκαρε τὸν κ. Ἐλπιδοφόρο, ὁ ὁποῖος σχολίασε τὸ θέμα στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης. «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θεώρησε ὅτι στὰ ζητήματα τῶν ἀνθρωπίνων καὶ κοινωνικῶν δικαιωμάτων δὲν μπορεῖ νὰ σιωπᾶ, οὔτε χωροῦν ἐκπτώσεις καὶ συμβιβασμοὶ» ἀνέφερε χθὲς στὴν «Κ» στενὸς συνεργάτης τοῦ Ἀρχιεπ. Ἐλπιδοφόρου, προσθέτοντας ὅτι τὰ δικαιώματα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν «ψυχὴ» τῆς διδασκαλίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἂς μὴν ἀγνοεῖται ἡ καταγωγὴ τοῦ Ἐλπιδοφόρου ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, τὸ ὁποῖο εἶναι εὐαίσθητο στὴν τήρηση τῶν κοινωνικῶν δικαιωμάτων».

Πρῶτον, ὁ Σεβασμιώτατος δὲν προσῆλθεν, ἀλλὰ προσεκλήθη. Δεύτερον, ἡ διαμαρτυρία διωργανώθη διὰ τὸν θάνατον τῆς Μπριὸν Τέιλορ τὸν Μάρτιον, ὄχι διὰ τὸν Τζὸρτζ Φλόιντ. Τρίτον, ἐπὶ Κουκούζη τὸ πρόβλημα ἦταν οἱ λευκοὶ ἐναντίον τῶν ἐγχρώμων, ἐνῶ τώρα εἶναι σαφὲς ὅτι πέραν ἀπὸ οἱονδήποτε πραγματικὸν πρόβλημα, αἱ διαδηλώσεις εἶναι ὑποκινούμεναι εἰς τὸ πλαίσιον τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεως μεταξὺ Δημοκρατικῶν καὶ Ρεπουμπλικανῶν. Τέταρτον, διατί ποτὲ δὲν διεδήλωσε διὰ τὰ δικαιώματα εἰς τὴν Τουρκίαν; Διατί δὲν διαδηλώνει διὰ τὰ δικαιώματα τῶν Οὐκρανῶν; Διατί δὲν διαδηλώνει διὰ τὴν καταπάτησιν τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τὸ κλείσιμον τῶν ἱ. ναῶν; Εἶναι προφανὲς ὅτι ἑτοιμάζεται τὸ «προφίλ» του, διὰ νὰ καταστῆ Πατριάρχης!

Previous Article

Μαυροβούνιο: Εντείνονται οι διώξεις κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Next Article

Ἐψεύσθη ἡ ΔΙΣ;

Διαβάστε ακόμα