Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀμφισβητεῖ Ἁγιοκατάταξιν!

Share:

  Συνήνεσε διὰ τῆς σιωπῆς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν εἰς τὴν τέλεσιν τρισαγίου διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Ε΄ ὑπὸ τοῦ Ἀμερικῆς. Δὲν πιστεύει ὁ Ἀθηνῶν ὅτι εἶναι Ἅγιος; Δὲν σέβεται τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Διατί δὲν ἀντιδρᾶ οὔτε αὐτὸς οὔτε ἡ ΔΙΣ; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «exapsalmos.gr» τῆς 29ης Μαΐου 2024:

  «Ποιὸς νὰ τὸ περίμενε ὅτι τὸ 2024, 103 χρόνια ἀκριβῶς, ἀπὸ τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κων/πόλεως στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1921, ὅτι θὰ εὑρίσκετο Ἱεράρχης τοῦ Φαναρίου καὶ μάλιστα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, Πρόεδρος Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, νὰ διαβάσει ἐν γονυκλισίᾳ τὴν ἀρχιερατικὴ συγχωρητικὴ εὐχὴ τρισ­αγίου ἐνώπιον τῆς μαρμαρόγλυπτης Λάρνακας τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου στὴ Μητρόπολη τῶν Ἀθηνῶν. Δύο τινὰ συμβαίνουν: Ἢ δὲν ξέρει ὅτι στοὺς Ἁγίους δὲν κάνουμε τρισάγια (ὅποτε πρέπει νὰ ξανὰ καθίσει στὰ θρανία) ἢ ἤθελε νὰ δείξει στοὺς φίλους του τοὺς Τούρκους ὅτι ὁ ἴδιος δὲν ἀναγνωρίζει ὡς Ἅγιο καὶ Ἱερομάρτυρα τὸν ἀπαγχονισθέντα ἀπὸ τοὺς βαρβάρους γείτονές μας Πατριάρχη. Καὶ αὐτὸ εἶναι χειρότερο!»

  Ἑτέραν ἐξήγησιν δίδει ὁ «Ἐθνικὸς Κῆρυξ»:

  «…γιὰ νὰ ταπεινώσει τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν σημερινό της Προκαθήμενο Ἱερώνυμο, πὼς ἡ Μήτηρ Ἐκ­κλησία Κωνσταντινουπόλεως δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ἁγιοκατάταξη τοῦ Ἐθνομάρτυρα Πατριάρχη Γρηγορίου τοῦ Ε΄, στὴν ὁποία προέβη ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὶς 8 Ἀπριλίου τοῦ 1921 καὶ ἄρα ὁ σύντροφος Ἐλπιδοφόρος δὲν τὸν θεωρεῖ ἅγιο, γι’ αὐτὸ καὶ τοῦ ἔκανε Τρισάγιο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῆς ψυχῆς του».

Previous Article

Τοιχογραφία ὁ Ἀθηνῶν!

Next Article

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου Αθηνών προς τους εξεταζομένους μαθητές και μαθήτριες