Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὁ Μεσογαίας καὶ ὁ σκανδαλισμὸς

Share:

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Γαλιλαία. Ἱερὰ Μητρόπολις Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς» ἀνεγνώσαμεν διαφήμισιν διὰ «Τὸ ἀναγνωστικὸ τῆς Γαλιλαίας», τοῦ ὁποίου τὰ ἔσοδα τόσον ἀπὸ ἐκδήλωσιν εἰς τὸ Μ. Μουσικῆς ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα μὲ τὰς ἀναγνώσεις βιβλίων θὰ διατεθοῦν εἰς τὸ ἵδρυμα. Μεταξὺ τῶν συμμετεχόντων καλλιτεχνῶν εἶναι καὶ ὁ ἠθοποιὸς κ. Μ. Οἰκονόμου, τοῦ ὁποίου τὸ «τέκνο»(!) εἶχε βαπτίσει ὁ π. Ἀλ. Καρυώτογλου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐποίησεν οὐδὲν (ὅπως καὶ διὰ τὰς δηλώσεις τοῦ Σεβ. Ν. Ἰωνίας). Ὁ Σεβ. Μεσογαίας, ὁ ὁποῖος ἄλλοτε εἶχε δηλώσει εἰς τὸν ΣΚΑΙ ὅτι ἔχει στενοὺς συνεργάτας ὁμοφυλοφίλους, θὰ προβῆ εἰς κάποιαν ἐνέργειαν; Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «Kathimerini.gr» τῆς 22ας Μαΐου 2022:

«Ὁ ἠθοποιὸς Μιχάλης Οἰκονόμου (γνωστὸς σὲ ἕνα εὐρύτερο κοινὸ ἀπὸ τὴ σειρὰ τῆς ΕΡΤ «Τὰ καλύτερά μας χρόνια»), ἐπίσης κοινωνὸς τῆς πρωτοβουλίας τοῦ «Ἀναγνωστικοῦ τῆς Γαλιλαίας», ἔχει ἕνα ἐπιπλέον ἐνδιαφέρον, γιατί ὡς ἀνοικτὰ ὁμοφυλόφιλος καὶ ὡς γονιὸς ἑνὸς ἀξιαγάπητου παιδιοῦ ποὺ ἔχει υἱοθετήσει ὁ σύντροφός του, ἔρχεται πολλὲς φορὲς ἀντιμέτωπος μὲ μία οἱονεὶ «ἀντίφαση»: νὰ «ὑπερασπίζεται» ἕνα θεσμὸ ποὺ συχνὰ δὲν τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι ὁ ἑαυτός του… Ἀπὸ μόνος μου πῆγα στὸ κατηχητικὸ σχολεῖο, γιὰ νὰ γνωρίσω ἀνθρώπους ποὺ ἴσως εἶναι πιὸ κοντὰ στὰ χνῶτα μου, κάτι ποὺ συνέβη. Ἐκεῖ ἔμαθα τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς πίστης, ἀλλὰ καὶ ἀπέκτησα καὶ κάποια μπλοκαρίσματα ὡς ἄνθρωπος». Ἀργότερα, λίγο μετὰ τὸ Λύκειο καὶ ὅταν πέρασε στὴ Δραματικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ, ἄρχισε νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. «Ἀνακάλυπτα τὴ σεξουαλικότητά μου καὶ νόμιζα πὼς δὲν εἶναι ἀποδεκτὴ καὶ συμβατὴ μὲ ἕνα τέτοιο δρόμο… Μεσολάβησαν βέβαια καὶ κάποιοι φωτεινοὶ ἄνθρωποι, πού μοῦ ἔδειξαν πὼς δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξω τὴ φύση μου, γιὰ νὰ πιστεύω στὸν Θεὸ καὶ ὅτι ἐκεῖνος μὲ δέχεται ὅπως εἶμαι, καὶ μοῦ ζητάει νὰ εἶμαι κοντά του καὶ νὰ κάνω αὐτὸ τὸ λίγο ποὺ μπορῶ καὶ τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀναλαμβάνει αὐτός, γιατί εἶναι Θεὸς ἀγάπης. Ἀπὸ τότε ξαναγύρισα καὶ στὴν Ἐκκλησία, ἔχω πνευματικό, κάτι ποὺ ἔψαξα ἀρκετά, γιὰ νὰ βρῶ, ὥστε νὰ ταιριάζουν τὰ χνῶτα μας…».

Previous Article

ΔΙΚΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Next Article

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!