«Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος. Τά προβλήματα τῆς μεταναστεύσεως καί τῆς νεανικής ἀπειρίας»

Share:

 

Τήν Δευτέρα 14.11.2022 πραγματοποιήθηκε ὁμιλία ἀπό τόν π. Γεώργιο Χάας, μέ θέμα:

«Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος. Τά προβλήματα τῆς μεταναστεύσεως καί τῆς νεανικής ἀπειρίας»

 

=========================================================

Ἐγγραφεῖτε στό κανάλι τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου στό Youtube πιέζοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.youtube.com/channel/UCn4UA2uTJ0d72RyGC_nxOAA, γιά νά λαμβάνετε ἐνημερώσεις σχετικά μέ τίς Ὁμιλίες τῆς Π.Ο.Ε. Πιέστε τό πλήκτρο Ἐγγραφής (Subscribe) καί πατῆστε στήν καμπάνα γιά νά λαμβάνετε εἰδοποιήσεις μόλις δημοσιεύονται νέα βίντεο.

=========================================================

Previous Article

«Τό ψυχικό μεγαλεῖο τῆς Παναγίας, ὁδηγός στή ζωή μας»

Next Article

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΡΩΤΟΝ»