Ὑπόθεσις – Σκάνδαλον εἰς τὰ χέρια FBI καὶ Δικαιοσύνης

Share:

Τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Στεφανοπούλου

«Τὸ «γκρίζο» σημεῖο γιὰ τὸν Ἐλπιδοφόρο, ποὺ ἴσως καὶ νὰ κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει στὸ ἄμεσα ὁρατὸ μέλλον, καταγράφεται τὸν Μάρτιο τοῦ 2011, ὅταν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖ­ος, προκειμένου νὰ τὸν προστατεύσει, τὸν ἀπομάκρυνε ἀπροειδοποίητα ἀπὸ τὴ θέση τοῦ ἀρχιγραμματέα τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου λόγω τῶν καταγγελιῶν γιὰ «ἐμπλοκή» του στὸ σκάνδαλο παιδεραστίας τοῦ Τυάνων Παϊσίου (Λουλουργᾶ), τοῦ βοηθοῦ ἐπισκόπου Ἀπαμείας Βικεντίου (Μαλαματένιου) καὶ τῶν λοιπῶν σεξουαλικῶν ἀσχημονιῶν ποὺ περιγράφονται στὶς 64 καὶ πλέον συγκλονιστικὲς καταθέσεις. Κληρικοὶ μὲ τοὺς ὁποίους φαίνεται νὰ διατηροῦσε στενὲς σχέσεις, ἀπὸ τοὺς ὁποίους, ὅπως οἱ ἴδιοι ἔλεγαν, εἶχε δεχθεῖ ἀρκετὰ καὶ πλούσια «δῶρα» καὶ οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ καθαιρέθηκαν. Ὁ Ἐλπιδοφόρος κωλυσιεργοῦσε στὶς διαδικασίες, καθυστερώντας τὴν τελικὴ ἐτυμηγορία τῆς συνόδου, ποὺ ἦταν ἡ καθαίρεση τῶν δύο πρώην κληρικῶν καὶ νῦν ρασοφόρων μοναχῶν, ἐνῷ κατηγορήθηκε εὐθέως καὶ ἐπώνυμα ὅτι ἐπιχείρησε νὰ πείσει τὴ μοναχὴ Χριστονύμφη, κατὰ κόσμον Σάρα Φιτζπάτρικ -ἡ ὁποία εἶχε πολλαπλῶς βιαστεῖ ἢ ἐκβιαστεῖ προκειμένου νὰ ὑποκείψει- προκειμένου νὰ ἀλλάξει τὴν κατάθεσή της, ὥστε νὰ πέσουν στὰ μαλακὰ οἱ δύο πρώην κληρικοὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἔκτοτε γιὰ μεγάλο διάστημα, μὲ ἐντολὴ τοῦ Πατριάρχη, σχεδὸν ἐξαφανίζεται ἀπὸ τὸ προσκήνιο καὶ ἐπανέρχεται, ὅταν τὸ μέγα σκάνδαλο ποὺ ταλάνισε καὶ ταλανίζει Πατριαρχεῖο καὶ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς ἀρχίζει νὰ κοπάζει… Ἡ ὑπόθεση βρίσκεται στὰ χέρια τοῦ FBI καὶ εἶναι σὲ πλήρη ἐξέλιξη ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ Δικαιοσύνη».

Πηγή: Περιοδικὸν «Ἐπίκαιρα», 25.05.2019.

Σημ. «Ο.Τ.»: Δημοσιεύομεν τὸ παρὸν μὲ πᾶσαν ἐπιφύλαξιν, ἀναμένοντες τὴν δικαστικὴν ἔκβασιν τῆς ὑποθέσεως.

Previous Article

Αυθαίρετη η απαγόρευση της υποψηφιότητας Μπελέρη στην Χιμάρα

Next Article

«Ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται»

Διαβάστε ακόμα